Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10547
Title: Європейські стандарти права працівника на захист гідності
Authors: Байло, Олена Володимирівна
Bailo, Olena V.
Citation: Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції (Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т. – Одеса: Астопринт, 2017.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Європейські стандарти
права працівника
захист гідності
правова конвергенція
глобалізація
Abstract: Для сучасного етапу розвитку суспільства є характерним явище «правової конвергенції». Правова конвергенція є складним соціальним явищем, яке відображує загальні закономірності розвитку права в умовах глобалізації і передбачає підвищення ступеня узгодженості правового регулювання суспільних відносин, зближення правових систем світу, взаємне проникнення їх окремих регулятивних механізмів та інститутів [1, с. 39].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10547
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251-255.pdf72.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.