Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10542
Title: Бактеріоцини факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій
Other Titles: Бактериоцины факультативно-анареробных спорообразующих бактерий
Bacteriocins of facultatively-anaerobic endosporeforming bacteria
Authors: Штеніков, Микола Дмитрович
Іваниця, Володимир Олексійович
Штеников, Николай Дмитриевич
Иваница, Владимир Алексеевич
Shtenikov, Mykola D.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: бактеріоцини
Bacillus
Bacillaceae
лантибіотики
сактибіотики
азолвмісні
пептиди
лассо-пептиди
Series/Report no.: ;№ 2(38)
Abstract: В огляді наведена інформація щодо бактеріоцинів – низькомолекулярних білків факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій (ФАСБ), що володіють антимікробною активністю, їх класифікації, структури та властивостей. Серед бактеріоцинів ФАСБ виділяють такі, що при синтезі зазнають вторинної модифікації, та такі, що їй не піддаються. Перші в свою чергу поділяються на лантибіотики, циклічні пептиди, сактібіотики, глікоцини, лінійні азолвмісні бактеріоцини та лассо-пептиди, які виявлені в ФАСБ поки лише методами біонформатики. Серед не модифікованих бак- теріоцинів ФАСБ виділяють педіоцин-подібні та некласифіковані. Окремо стоїть група бактеріоцинів, які мають високу молекулярну масу та на даний час мало досліджені. Ступінь вивчення різних таксономічних груп ФАСБ на предмет бактеріоциногенності на даний момент є дуже нерівномірним. Основні продуценти належать до родів Bacillus та Paenibacillus, для деяких родин інформація в літературі відсутня. Вивчення бактеріоцинів ФАСБ – перспективний напрямок як фундаментальних, так і прикладних досліджень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10542
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-32.pdf692.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.