Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10532
Title: Історія економіки та економічної думки
Authors: Нікола, Світлана Олегівна
Ніколаєв, Юрій Олегович
Никола, Светлана Олеговна
Nikola, Svitlana O.
Citation: Нікола С. О. Історія економіки та економічної думки : навчально-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 131 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: історія економіки
розвиток історії економіки
Господарська діяльність у первісній історії України, Східної та Західної цивілізацій
Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби середньовіччя
Господарство Київської Русі
Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець XV–XVI ст.)
Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій
Ринкові перетворення країн Європейської цивілізації та їх відображення в джерелах економічної думки (середина XVII – середина XIX ст.)
Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX – на початку XX ст
Економіка та економічна думка України в епоху незалежності
Abstract: Навчально-методичний посібник містить систематичний виклад базового матеріалу навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки". На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів у світовій економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів та рекомендована література. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також для фахівців з економічної історії та історії економічних вчень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10532
ISSN: 978-617-689-119-2
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hist_econom.pdf3.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.