Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10508
Title: Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні
Other Titles: Общая динамика региональных геодемографических процессов в Украине
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Issue Date: 2013
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Keywords: геодемографічний процес
динаміка чисельності населення
регіональні відмінності
регіональна демографічна політика
геодемографический процесс
динамика численности населения
региональные различия
региональная демографическая политика
Series/Report no.: ;№1084
Abstract: На прикладі України та її регіонів розглядаються зміна загальної динаміки регіональних геодемографічних процесів. В роботі дана якісна оцінка динаміки чисельності населення у регіональних геодемографічних процесах на міжпереписних проміжках, що дає уявлення про загальні особливості руху населення в регіонах, підводить до типологічного уявлення представлення динаміки. Проведено групування регіонів України за особливостями зміни загальної динаміки населення. Розглянуті регіональні ГДП і систематизовані регіони за інтенсивністю та амплітудами зміни динаміки чисельності населення.
На примере Украины и ее регионов рассматриваются изменение общей динамики региональных геодемографических процессов. В работе дана качественная оценка динамики численности населения в региональных геодемографических процессах на межпереписных промежутках, что дает представление об общих особенностях развития динамики населения в регионах, подводит к типологическому представлению изменения динамики. Проведена группировка регионов Украины на основе особенностей изменения общей динамики населения. Рассмотрены региональные ГДП и систематизированы регионы по интенсивности и амплитуде изменения динамики численности населения.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10508
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201-206.pdf398.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.