Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10492
Title: Cинкретичні символи у традиційному весільному обряді українців і китайців
Authors: Яковлєва, Ольга Василівна
Yakovlieva, Olha V.
Яковлева, Ольга Васильевна
Citation: Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов: сб. науч. ст. / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель:ГГУ им. Ф. Скорины, 2017.
Issue Date: 2017
Keywords: весільні обряди
українці
китайці
Abstract: Обряди й ритуали є об'єктами дослідження етнолінгвістики, комплексної дисципліни, яка сформувалася на межі мовознавства, етнології, культурології, психолінгвістики і яка має спільний з ними об'єкт вивчення – мову, ритуали, вірування, фольклор, міфологію й т. ін. У мовознавстві початку ХХІ ст. виразною є тенденція до інтеграції етнолінгвістики з лінгвокультурологією; актуальними є й проблеми взаємодії етнолінгвістики та фольклору.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10492
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
243-246.pdf161.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.