Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10460
Title: Способи утворення морської термінології англійської мови
Authors: Філюк, Лілія Миколаївна
Filiuk, Liliia M.
Филюк, Лилия Николаевна
Citation: Сучасні дослідження з іноземної філології
Issue Date: 2016
Keywords: морська термінологія
способи утворення
англійська мова
Series/Report no.: ;Вип. 14.
Abstract: Інтерес до спеціальної лексики, в тому числі термінології, у сучасному мовознавстві зумовлений як підвищенням ролі науки і техніки в розвитку людства, так і зростанням ролі термінології в сучасних мовах. У лінгвістичній літературі наголошується на тому факті, що в результаті бурхливого зростання знань у наш час більше 90% нових слів, які з'явилися в сучасних мовах, представляє спеціальна лексика. Зростання числа термінів різних наук випереджає зростання кількості загальновживаних слів. Крім того, значна частина загальномовних процесів і явищ у термінології легше піддаються дослідженню, оскільки вони мають більш чіткий характер, зумовлений точністю самих термінів та їхніх міжсистемних зв'язків.
The article dwells upon the examination of the main ways of formation of English marine terminology. The author formulates the definition of marine terms and lays stress on that marine terminology differs from scientific terms in some points as its elements don’t follow such requirements as having a single meaning, absence of synonyms and homonyms. The results of analysis of 700 units of marine terminology are given here. Summing up the investigation, the author draws a conclusion that the formation of English marine terminology happened with the help of semantic ways, abbreviation, affixation, conversion, compounding and word-borrowing from other languages. The most typical ways of formation of marine terminology are abbreviation and affixation and the least ones are compounding and conversion.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10460
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sdzif_2016_14_37.pdf738.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.