Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10444
Title: Правове регул ювання територіального та ландшафтного планування в Україні та Європі: порівняльна характеристика
Authors: Толкаченко, Олена Володимирівна
Толкаченко, Елена Владимировна
Tolkachenko, Olena V.
Citation: Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.)
Issue Date: 2012
Keywords: Європа
Україна
ландшавтне планування
теріторіальне планування
Abstract: Політика просторового планування пов’язується не тільки з відновленням і збереженням екосистем, а і з необхідністю охороняти і примножувати природні ресурси, які підтримують баланс екологічних мереж, підвищують привабливість і рекреаційну цінність регіонів і поліпшують якість життя. На міжнародному рівні при просторовому плануванні враховуються положення Конвенції про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі і Загальноєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10444
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolkachenko.pdf199.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.