Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10441
Title: Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах
Authors: Таранець, Валентин Григорович
Черняєва, Ірина Анатоліївна
Таранец, Валентин Григорьевич
Taranets, Valentyn H.
Citation: На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут
Issue Date: 2011
Publisher: Інститут української мови НАН України
Keywords: давньоєвропейські мови
трипільська культура
трипільський субстрат
фонетика
українська мова
Трипілля
Ukrainian language
Trypillia substratum
Indo-European languages
Old European Languages
Abstract: Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто припущення про прабатьківщину давньоєвропейських мов.
The comparative study of phonetic phenomena of the Old European Languages is presented. The generalization of the archaic characteristics that remained in the Ukrainian language under the infl uence of Trypillia substratum is done. A Supposition about the origin of Indo-European languages is expressed.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10441
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
268-274.pdf390.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.