Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-06-20T09:15:40Z-
dc.date.available2017-06-20T09:15:40Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationВісник Одеського національного університету = Odesa National University Heralduk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10416-
dc.description.abstractНаукова конференція за участю директора ІСН В. В. Глєбова, завідувачів кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук О. І. Брусиловсько ї та кафедри нової та новітньої історії історичного факультету О. Б. Дьоміна, викладачів та гостей університету, відбулася 9 грудня 2016 року в ІСН ОНУ імені І. І. Мечникова. Серед основних питань, що розглядалися на конференції, аналіз історичних та дипломатичних джерел, присвячених подіям революцій (Дьомін О. Б., Ковальська М. С., Ковальський С. В., Прохорова А. Ю., Сидун І. В.); аналіз ходу бойових дій під час революцій (Покась М. С., Поспєлов А. С.), впливу Реформації на революції (Дятлов В. О.); відображення подій революцій у філософії та мистецтві (Глєбова І. Ю., Гребцова І. С.); вплив ідей Нідерландської та Американської революцій на визвольні рухи в Америці та Європі (Вакарчук К. В., Кузьмін Д. В., Максименко І. В.).uk
dc.description.abstractНаучная конференция при участии директора ИСН В. В. Глебова, заведующих кафедрой международных отношений Института социальных наук О. И. Брусиловской и кафедры новой и новейшей истории исторического факультета О. Б. Демина, преподавателей и гостей университета, состоялась 9 декабря 2016 года в ИСН ОНУ имени И. И. Мечникова. Среди основных вопросов, которые рассматривались на конференции, анализ исторических и дипломатических источников, посвященных событиям революций (Демин О. Б., Ковальская М. С., Ковальский С. В., Прохорова А. Ю., Сидун И. В.); анализ хода боевых действий во время революций (Покась М. С., Поспелов А. С.), влияние Реформации на революции (Дятлов В. О.); отражение событий революций в философии и искусстве (Глебова И. Ю., Гребцова И. С.); влияние идей Нидерландской и Американской революций на освободительные движения в Америке и Европе (Вакарчук К. В., Кузьмин Д. В., Максименко И. В.).uk
dc.description.abstractScientific conference with participation of Director of Institute of Social Sciences V. Glebov, Chiefs of the Department of International Relations of ISS Î. Brusylovska and the Department of New and Contemporary History of Historical Faculty Î. Demin, teachers and guests of University, took place on December, 9, 2016 in ISS ONU. Among basic questions that was examined on conference were analysis of the historical and diplomatic sources sanctified to the events of revolutions (Demin Î., Êîvalska M., Êîvalski S., Prohorova À., Sidun I.); analysis of motion of battle actions during revolutions (Pokas Ì., Pospelov À.), influence of Reformation on revolutions (Diatlov V.); a reflection of events of revolutions in philosophy and art (Glebova I., Grebcova I.); influence of ideas of revolutions in Netherlands and North America on liberation movements in America and Europe (Vakarchuk Ê., Êuzmin D., Ìàksimenko I.).uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.relation.ispartofseriesСоціологія і політичні науки ;Т. 21, вип. 4(27) : Політичні науки-
dc.subjectНідерландська та Американська революціїuk
dc.subjectісторичні та дипломатичні джерелаuk
dc.subjectідеїuk
dc.subjectбойові діїuk
dc.subjectреволюції у філософії та мистецтвіuk
dc.subjectНидерландская и Американская революцииuk
dc.subjectисторические и дипломатические источникиuk
dc.subjectидеиuk
dc.subjectбоевые действияuk
dc.subjectреволюции в философии и искусствеuk
dc.subjectrevolutions in Netherlands and North Americauk
dc.subjecthistorical and diplomatic sourcesuk
dc.subjectideasuk
dc.subjectbattle actionsuk
dc.subjectrevolutions in philosophy and artuk
dc.titleКруглий стіл, присвячений 450-й річниці Нідерландської революції та 240-й річниці Американської революціїuk
dc.title.alternativeКруглый стол, посвященный 450-й годовщине Нидерландской революции И 240-й годовщине Американской революцииuk
dc.title.alternativeWorkshop sanctified to 450th anniversary of Netherlands Revolution and 240th anniversary of American Revolutionuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79-94.pdf119.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.