Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10372
Title: Системні уявлення про копінг в парадигмі Марковських моделей
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Родина, Наталья Владимировна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Освiта та розвиток обдарованої особистості
Issue Date: 2014
Keywords: марковські модели
системний аналіз
копінг
стрес
майбутні дослідження
марковские модели
системный анализ
копинг
стресс
будущие исследования
Markov models
system analysis
coping
stress
future research
Series/Report no.: ;№9-10 (28-29)
Abstract: Для сучасної психології системне моделювання психологічних феноменів є однією з провідних тенденцій розвитку. Системні моделі дають науковцям можливість широко оперувати більш загальними якісними та кількісними характеристиками, описуючи психічні процеси, стани та властивості. Не викликає сумнівів і необхідність системного вивчення подолання стресу. Як відомо, наразі співіснують численні, багато в чому, суперечливі теоретичні концепції та термінологічні визначення копінгу. Тому системні моделі дозволяють інтегрувати наявні концепції у єдине ціле, поглиблюючи уявлення про копінг.
Во многих современных исследованиях системный анализ используют потому, что он является действенной методологией, которая позволяет выявить наиболее общие принципы психологических феноменов. Марковские модели успешно используются в моделировании в психологии. Некоторые авторы описывают роль моделей Маркова в концептуализации совладания со стрессом. В статье обсуждаются системная модель трансакционной теории основанная на марковских процессах первого порядка, системная модель благополучия, основанная на графических марковских моделях, а также изучение регуляции настроения с помощью смешанных латентных марковских моделей. Очерчиваются будущие исследования копинга в парадигме моделей Маркова.
In many contemporary research the system analysis is chosen as an efficient methodology for revelation of most universal principles of psychological phenomena. Markov models are very successful in modeling in psychology. Some authors describe the role of Markov models in conceptualization of coping with stress. In the article the system model of transactional theory based on firstorder Markov processes, the system model of well-being based on graphical Markov model and exploring of mood regulation with help of mixture latent Markov modeling are discussed. The future research of coping in a framework of Markov models is outlined.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10372
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-31.pdf327.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.