Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10242
Title: Професійна мотивація менеджерів виробничого підприємства
Authors: Чернявська, Тетяна Павлівна
Чернявская, Татьяна Павловна
Chernyavska, Tetyana P.
Citation: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференция «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 2 лютого-2 березня 2017 [Электронный ресурс] / ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.] ; за заг. ред.: Н. В. Родіна [та ін.] . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 215 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мотивація професійної діяльності
менеджери виробничих підприємств
Abstract: Актуальність дослідження проблеми мотивації професійної діяльності менеджерів виробничих підприємств зростає у зв’язку з інтеграцією України в європейській простір, що посилює необхідність у висококваліфікованих спеціалістах в кожній галузі і спричиняє необхідність удосконалювати рівень підготовки і формування майстерності кожної особистості з метою її успішної адаптації до ринкових вимог. Вимоги сучасності значною мірою підвищують попит на фахівців із менеджменту, мотивованих на ефективну професійну діяльність, які спроможні виконувати професійні обов’язки на високому рівні. Ефективність діяльності виробничого підприємства обумовлена не лише виробничими та управлінськими технологіями, але і психологічними факторами, які дають якісний імпульс розвитку підприємства, забезпечують його зростання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10242
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173-174.pdf159.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.