Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10241
Title: Управління ризиками сучасного підприємства: категоріально- понятійний аспект
Other Titles: Управление рисками современного предприятия: категориально-понятийный аспект
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Citation: Technology audit and production reserves
Issue Date: 2016
Keywords: ризик
управління ризиками
етапи
складові
елементи
процес
мета інтегрованого ризик-менеджменту
риск
управление рисками
этапы
составляющие
элементы
процесс
цель интегрированного риск- менеджмента
Series/Report no.: ;№ 3/4(29).
Abstract: Систематизовано визначення поняття управління ризиками теоретиків та практиків ризик-менеджменту на основі дослідження робіт науковців, урядових інструкцій, даних інтернет-сайтів Спільноти зі страхування та ризик-менеджменту США та Канади, Міжнародної групи зі страхування Swiss Re, Комітету Організацій — Спонсорів Комісії Трєдвєя — COSO, Директиви 2009/138/EC Solvency II, документів Базельського комітету з банківського нагляду Basel.
Систематизированы определения понятия управление рисками теоретиков и практиков риск-менеджмента на основе исследования работ ученых, правительственных инструкций, данных интернет-сайтов Сообщества по страхованию и управления рисками США и Канады, Международной группы по страхованию Swiss Re, Комитета Организаций — Спонсоров Комиссии Трэдвея — COSO, Директивы 2009/138/EC Solvency II, документов Базельского комитета по банковскому надзору Basel.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10241
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69942-151484-1-PB.pdf119.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.