Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10236
Title: Вичерпність фінансового потенціалу страховика в умовах євроінтеграції
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Citation: Управління у сферах фінансів, страхування та кредиту : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 18–21 листопада 2009 року, присвяченої 165–річчю Національного університету "Львівська політехніка" та 15–річчю Кафедри фінансів
Issue Date: 2009
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: фінансова стійкість страховика
страховик
розвиток
європейський страховий ринок
финансовая устойчивость страховщика
страховщик
развитие
европейский страховой рынок
insurance market
insurer
development
European insurance market
Abstract: У тезах висвітлені перспективи роботи страховиків українського та європейського ринку, узагальнені тенденції їхнього розвитку. Відстежується вплив наявного фінансового забезпечення на фінансову стійкість страховика. Наведені результати оцінювання фінансового потенціалу, який розглядається через наявні в страховика фінансові ресурси, які мають бути інвестовані у розвиток. По результатах досліджень щодо нагромадження фінансових ресурсів страховиків українського та європейського страхового ринку надається порівняльний аналіз перспектив їхнього розвитку.
В тезисах освещены перспективы работы страховщиков украинского и европейского страхового рынков, обобщены тенденции их развития. Отслеживается влияние финансового обеспечения на финансовую устойчивость страховщика. Приведены результаты оценивания финансового потенциала, который рассматривается в виде финансовых ресурсов, которые могут быть инвестированы в развитие страховщика. По результатам исследования о накоплении финансовых ресурсов страховщиков украинского и европейского страхового рынка представлен сравнительный анализ перспектив их развития.
The thesis content is deducted to the perspectives and main tendencies of the Ukrainian and European insurance market. The influence of the financial enrichment on the insurer solvency is observed. The evaluation results of financial potential are presented through the available for insurer financial resources, which could be invested to the development. Under the research results of the financial accumulations volume of the Ukrainian and European insurers the comparative analysis of their perspective development is given.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10236
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89.pdf182 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.