Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10158
Title: Навчена ресурсність та психічне здоров'я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю
Authors: Бірон, Богдан Володимирович
Бирон, Богдан Владимирович
Biron, Bohdan V.
Citation: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференция «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 2 лютого-2 березня 2017 [Электронный ресурс] / ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.] ; за заг. ред.: Н. В. Родіна [та ін.] . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 215 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: конструкт навченої ресурсності
навчена безпорадність
навчена ресурсність
самоконтроль
шкала самоконтролю
Abstract: Конструкт навченої ресурсності був введений у психологію Д. Майхенбаумом [1] з метою розрізнити поведінку, яка йде на користь особистості, від навченої безпорадності. Надалі він був операціоналізований М. Розенбаумом [3], який характеризує навчену ресурсність, як надбаний репертуар, що інкорпорує набір переконань, добре засвоєних поведінкових актів та навичок самоконтролю. Шкала самоконтролю (англ. Self-Control Schedule – SCS) розроблена М. Розенбаумом у 1980 році [2]. Вона є мірою одномірного конструкту навченої ресурності. Шкала вимірює когнітивні навички індивідів для здійснення самовладання перед лицем стресових ситуацій. Версія українською мовою не існує. Метою дослідження було психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю, що вимірює навчену ресурсність, та оцінка взаємозв’язків цього конструкту із показниками психічного здоров'я.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10158
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73-75.pdf219.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.