Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10152
Title: Екологічний аудит: сутність, завдання та необхідність проведення в Україні
Authors: Шатковська, Марина Сергіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Буслаєва, Ганна Володимирівна
Буслаева, Анна Владимировна
Buslaieva, Hanna V.
Keywords: екологічний аудит
досвід закордонних підприємств
конкурентоспроможність
Abstract: Для покращення екологічної ситуації в Україні необхідним є проведення екологічного аудиту. Підвищення ефективності екологічного аудиту можливе за умови зацікавленості керівництва та власників підприємства у проведенні аудиту, відповідальності фахівців при здійсненні аналізу всіх екологічних аспектів, а також узгодженості роботи аудиторів й спеціалістів підприємства [1, с. 67]. Дивлячись на досвід закордонних підприємств, можна побачити, що в останній час більшість споживачів та інвесторів дедалі частіше звертають увагу на екологічні аспекти діяльності цих підприємств. Підприємства, які в своїй практиці використовують екологічний аудит, вважаються більш конкурентоспроможними.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10152
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
292-294.pdf186.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.