Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10145
Title: Іноземні інвестиції як засіб підвищення ефективності функціонування сільськогосподарського виробництва
Authors: Євтодій, О. В.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Ніценко, Віталій Сергійович
Ниценко, Виталий Сергеевич
Nitsenko, Vitalii S.
Keywords: капітал
земля
сільського господарства
інвестиції
інвестиційна привабливість
інвестиційна стратегія
інвестиційна політика держави
Abstract: Капітал і земля разом утворюють речове багатство України. І сьогодні, в умовах пошуку ефективної моделі функціонування пореформеного сільського господарства не виникає суперечностей в особливо важливій та стратегічній ролі інвестицій. Тому в період обмеженості інвестиційних ресурсів інвестиційна привабливість як категорія виступає основним критерієм, на базі якого формуються інвестиційна стратегія з боку інвестора та інвестиційна політика держави. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування, як одного з перспективних напрямків залучення капіталу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10145
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
269-271.pdf187.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.