Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10144
Title: Дебіторська заборгованість підприємста: сучасні проблеми теорії та практики
Authors: Доценко, Світлана Олександрівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Панич, Світлана Петрівна
Панич, Светлана Петровна
Panych, Svitlana P.
Keywords: дебіторська заборгованість
загальна структурі активів
ліквідність
фінансова стійкість підприємства
ризик фінансових втрат
механізм контролю за рухом дебіторської заборгованості організації
Abstract: Дебіторська заборгованість є невід’ємним елементом діяльності будь-якої організації. Досить велика її частка у загальній структурі активів знижує ліквідність і фінансову стійкість підприємства і підвищує ризик фінансових втрат. Стан поточних зобов’язань і розрахунків відображає рівень організації виробничої та торговельної діяльності, а також рівень бухгалтерського обліку господарюючих суб’єктів, безпосередньо залежить від глибини контролю, якості та маневреності механізму контролю за рухом дебіторської заборгованості організації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10144
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
267-269.pdf186.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.