Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10127
Title: Венчурний бізнес в Україні
Authors: Біла, І. О.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Столбуненко, Наталя Миколаївна
Столбуненко, Наталья Николаевна
Stolbunenko, Natalia M.
Keywords: Україна
дефіцит бюджету
спад національного доходу
порушення платіжного і торгового балансів
істотне перевищення імпорту над експортом
фінансові можливості держави
реформування і оптимізації політичної системи держави
венчурний бізнес
Abstract: Сьогодні Україна переживає важкий час, коли в економіці виявилися непропорційності, головними з яких є: дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного і торгового балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності свідчить про недостатні фінансові можливості держави. Необхідність обговорення нових підходів, нових вимог до національної інноваційної політики обумовлена тим, що в даний час Україна опинилася в такій історичній точці розвитку, в якій внутрішні процеси реформування і оптимізації політичної системи держави поєдналися з різким прискоренням глобальних трансформаційних процесів. Оскільки сучасний ринок діє за допомогою нововведень, а інноваційне прискорення є основою його стійкого розвитку, то наша держава повинна щонайшвидше вирішити ці проблеми і ви- значити шляхи реалізації інноваційної політики з урахуванням реальних умов [4, с. 118]. Тому саме розвиток венчурного бізнесу, буде сприяти швидкому розвитку інновацій в економіці.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10127
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231-234.pdf193.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.