Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10075
Title: Займенникові дієслова як субститути дієслова etre в конструкціях аналітичного пасиву та їх українські відповідники
Authors: Коккіна, Ліліта Рейнісівна
Коккина, Лилита Рейнисовна
Kokkina, Lilita R.
Citation: Вісник Сумського державного університета
Issue Date: 2003
Keywords: дієслово etre
займенникові дієслова
аналітичний пасив
Series/Report no.: Філологія;№ 4(50).
Abstract: Основним способом вираження думки про те, що суб’єкт підлягає дії, а не є її виконавцем, тобто являє собою пасивного учасника процесу, який відтворюється у висловлюванні, у французькій мові є конструкція аналітичного пасиву être+participe passé (дієслово бути+дієприкметник минулого часу). Поряд із нею у мовній системі наявні й інші можливості виразу мовцем співвідношення між темою та темою даної ситуації, такі, як зворотна форма дієслова як пасив, віддієслівні прикметники, зворотнокаузативні конструкції, конструкції типу être+à+інфінітив, être+en+віддієслівний іменник
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10075
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkina.pdf136.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.