Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1002
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі"
Authors: Бiлянська, Олена Юрiївна
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі": для студентів спеціальності "Культурологія" згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / ОНУ. - Одеса, 2009. - 27с.
Issue Date: 2010
Publisher: ОНУ
Abstract: Курс “Методика викладання культурології у вузі” є невід’ємною складовою професійної підготовки студентів-культурологів. Навчальна дисципліна "Методика викладання культурології у вузі" спирається на знання, що отримані студентами при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, на знання курсів психолого-педагогічного циклу „Культурології”, „Педагогіки”, "Історії української та зарубіжної культури", "Всесвітньої історії", "Психології", “Методики викладання філософії у вузі”. Курс відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки. Знання, що отримані студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані студентами під час проходження педагогічної практики, у подальший викладацькій діяльності.
Description: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі": для студентів спеціальності "Культурологія" згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / ОНУ. - Одеса, 2009. - 27с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1002
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Белянская Е.Ю..doc165 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.