Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10016
Title: До питання розслідування декларування недостовірної інформації
Authors: Харченко, І. К.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Keywords: корупція
нормативно-правове регулювання
декларування недостовірної інформації
Abstract: На шляху свого становлення як правової держави, Україна зіткнулася з таким негативним соціальним явищем як корупція, що розповсюдила свій згубний вплив на всі рівні державного механізму. Більш того, цей процес став зовсім не контрольованим. Останніми роками ситуація лише погіршилася, однією з причин такого стану речей стала безсистемність та недосконалість нормативно-правового регулювання, відсутність комплексного підходу до боротьби із проявами корупції, а також відсутність методики розслідування цього виду злочинів. За таких умов перед законодавцем постала задача негайного реагування та застосування, в рамках правового поля, рішучих і жорстких заходів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10016
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187-189.pdf185.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.