Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10009
Title: Участь психолога у кримінальному провадженні щодо неповолітніх як гарантія захисту їх прав та законніх інтересів
Authors: Кисса, Наталя Вікторівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Keywords: забезпечення прав і свобод людини
неповнолітні
кримінальне провадження
Декларація прав дитини
участь психолога
Abstract: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції України), але неповнолітнім, враховуючи їх вразливе, порівняно із дорослими, становище, держава повинна приділяти окрему увагу. Особливо це стосується сфери кримінального провадження, де неповнолітні, які вчинили правопорушення, можуть зазнати істотного обмеження їх прав та свобод. Узагальнення праць із даної проблематики свідчать, що існує потреба у дослідженні основних характерних рис вітчизняного провадження щодо неповнолітніх, як самостійного правового явища.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10009
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175-177.pdf186.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.