Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10008
Title: Реалізація теорії «отруєного дерева» в кримінальному Процесуальному законодавстві України
Authors: Калмакан, А. О.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Миколенко, Олена Миколаївна
Миколенко, Алена Николаевна
Mykolenko, Olena M.
Keywords: отруєне дерево
кримінальний процес
кримінальне провадження
Abstract: Питання допустимості доказів належить до однієї з фундаментальних категорій кримінального процесу і доказового права зокрема. Виконання завдань кримінального провадження в цілому і особливо такого, як забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, ставить особливі вимоги до доказів, на основі яких вони вирішуються. Тому в теорії доказів протягом багатьох років формувалось особливе уявлення про допустимість доказів як гарантію повноти і достовірності зібраних у процесі доказів, законності прийнятих на їх основі рішень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10008
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172-174.pdf187.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.