Now showing items 1-20 of 24787

  • Соціально-економічні умови розвитку інноваційного менеджменту в Україні 

   Ківан, Руслан Аднанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2)
   У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні ...
  • Безсмертний творець «Берези» 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1961)
   Невелика за розміром і така значна за силою пульсуючого ритму життя і глибиною думки творчість Олександра Гаврилюка найбільш вирізьблюється, коли розглядати її на фоні революційної літератури, формування і розвиток якої ...
  • Естетика праці в п’єсі О. Коломійця «Прошу слова сьогодні» 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1965)
   Праця, яка вона є і якою стає з кожним днем нашого поступу вперед, облагороджувальна роль її у взаємовідносинах людей, риси різьбяра творчого обличчя кожного члена суспільства, його ваги і людських якостей, належить до тих ...
  • Композиція повісті «Береза» О. Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет им. И. И. Мечникова, 1965)
   Манера письма Олександра Гаврилюка вся у внутрішній силі, а вона в свою чергу—в умінні схопити найсуттєвіше в житті епохи, суспільства, людини, узагальнити його в конкретних художніх образах. Ось чому повість «Береза» ...
  • Український і польський твори про Березу Картузьку: «Береза» О. Гаврилюка та «...bieg’iem marsz» М. Мірського 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1965)
   Березька епопея як одна з ділянок антифашистського фронту і як літературна тема ще не стала предметом спеціального дослідження. А між тим боротьба кращих представників братніх слов’янських народів в застінках одного з ...
  • Хвала життю : до 60-річчя Бориса Вільде 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1966)
   ЗАРАЗ Борису Вїльде було б 60... Та 25 лютого 1942 року не стало його — людини надзвичайної долі і буремного характеру борця, сильного письменницького темпераменту і талановитого лінгвіста. І сина двох народів— російського ...
  • Риси автобіографічної повісті 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1968)
   У 20- роки XX століття, коли спостерігався своєрідний процес «суб'єктивізації» прози, посилюється інтерес до авто- біографіізму в художній літературі. І в цьому був сенс, бо бурхлива зміна життя, найгостріші суперечності ...
  • Психологічний аналіз в оповіданні О. Я. Гаврилюка «Прощайте» 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1968)
   Психологізм — як тенденція — був характерним для за хідноукраїнської прози і драматургії кінця 20 — початк) 30-х років нашого століття. Ще неминуче зберігаючи пла катність, голу .публіцистичність, революційна пролетарська ...
  • І. Франко і О. Гаврилюк 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1968)
   Крицева твердість творчого духу Каменяра запліднила українську літературу наступних років мужністю революційних і життєвих ідеалів. Вплив ідейних і художніх традицій Франка на творчість Олександра Гаврилюка — яскравий ...
  • Великий образ 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1970)
   Андрій ВОЛОЩАК належить до плеяди західноукраїнських письменників пожовтневої доби. С Тудор, Я. Галан, О. Гаври- люк, П. Козланюк за важких умов окупаційного режиму, в панській Польщі створили міцне ядро, яке керувалося ...
  • Творчество А. А. Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза 

   Саенко, Валентина Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1971)
   Творчество Александра Акимовича Гаврилюка, равно как и революционная деятельность, — блестящий пример духовного мужества, рожденного в грозных битвах XX века. Его художественное слово в защиту идей социализма, подкрепленное ...
  • Син свого народу : до 60-річчя О. Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1971)
   Олександр Гаврилюк прийшов у літературу в суворі 20-ті роки, коли західноунраїнські землі перебували під гнітом шляхетської Польщі. керованої реакційним урядом Пілсудського. І його художнє слово на захист людської гідності ...
  • Психологія стійкості 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1972)
   Кожна література має свої постаті, що заслуговують на особливу повагу, яка не вичерпується і не вимірюється тільки вузько літературним їхнім значенням чи професійним здобутком. Такою постаттю в українській літературі є ...
  • К типологии украинской, белорусской, чешской и польской антифашистской прозы 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (1973)
   Антифашистская литература, перспективным анализом которой является типологическое исследование, концентрирует в себе как идеологические особенности мышления, рожденные сложным временем европейской истории, так и весьма ...
  • Некоторые задачи о неустановившемся притоке жидкости к скважине в круговой области с учетом слабой проницаемости водоупора 

   Матвеенко, Т. И. (1974)
   В системах достаточно большого числа скважин можно считать, что каждая скважина имеет свою, круговую область действия [1]. Задачи о неустановившемся притоке жидкости к такой скважине рассматривались в работах П. Альберта ...
  • Механизм развития абразионного профиля в береговой зоне моря 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Shuiskyi, Yurii D.; Шуйський, Юрій Дмитрович (1976)
   Анализ данных по динамике абразионных берегов показывает, что в природе существуют три основных генетических типа активных клифов:. Абразионно-обвальные — для них характерна выработка волнами подножья клифа, образование ...
  • Традиції І. Франка в житті і творчості Олександра Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна (1977)
   Стаття присвячена недослідженою сторінці творчих «контактів» між класиком української дожовтневої літератури І. Франко і піонером пролетарської культури Західної України міжвоєнного двадцятиліття О. Гаврилюком. В роботі ...
  • Суспільне покликання особистості 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
   Серед різновидів української прози на сучасному етапі літературного процесу повість посідає авангардне місце, помітно випереджаючи інші жанри. Якісна характеристика її можлива за умови осягнення концепції людини, бо крізь ...
  • Проблеми соціалізації особистості в сучасній радянській літературі 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
   Під соціалізацією розуміють процес формування соціальної активності людини. Радянський спосіб життя утвердив закономірність: перетворюючи суспільство, будівники соціалізму перетворюючи самих себе. Ось чому соціалізація як ...
  • Гуманистический пафос повести В. Быкова «Его батальон» 

   Саенко, Валентина Павловна (Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, 1978)
   Творчество белорусского прозаика Василя Быкова при всей новизне подхода к решению важной не только для его художественного мышления, но и для всей многонациональной советской литературы проблемы «человек и война» отличается ...