• Вимірювальний стенд для досліджень датчиків кута повороту на поверхневих акустичних хвилях 

      Лепіх, Ярослав Ілліч; Снігур, П. О.; Карпенко, А. О.; Lepikh, Yaroslav I.; Snigur, P. O.; Karpenko, A. O.; Лепих, Ярослав Ильич; Снегур, П. А.; Карпенко, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Розроблено вимірювальний стенд для дослідження основних характеристик датчиків кута повороту з частотним типом вихідного сигналу з високою точністю. Досягнення високої чутливості і точності кутового переміщення механічних ...