• Investigations and achievements in sensorics area in 2008 

   Smyntyna, Valentin A.; Lepikh, Jaroslav I.; Machulin, V. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009)
   The review of the basic results of investigations in sensorics area is presented which were coordinated by Sensorics Section of NAS Ukraine Scientific Council on “Physics of semiconductors and semiconductor devices” for ...
  • Влияние примеси марганца на люминесценцию нанокристаллов CdS 

   Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, В. М.; Малушин, Николай Васильевич; Струц, Д. А.; Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, В. М.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, V. M.; Malushin, Nikolay V.; Struc, D. A.; Малушин, Миколай Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   В статье представлены результаты исследования люминесцентных свойств нанокрис- таллов CdS, легированных ионами Mn2+. Образцы получены в желатиновой матрице, средний размер нанокристаллов составлял 4 - 5 нм. На основании ...
  • Вплив домішок матричного розчину на розмір нанокристалів сульфіду кадмію, синтезованих по методу золь-гель технології 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Завезіон, Т. Ф.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, Valentyna M.; Zavezion, T. F.; Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, Валентина Михайловна; Завезион, Т. Ф. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Проведено дослідження оптичного поглинання і фотолюмінесценції нанокристалів сульф іду кадмію, вирощених методом золь-гель технології в харчовій та фотографічній желатинах. Показано, що при рівних умовах синтезу в харчовій ...
  • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

   Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євгеній Вікторович; Borschak, Vitaliy A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgeniy; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...