• Investigations and achievements in sensorics area in 2008 

   Smyntyna, Valentin A.; Lepikh, Jaroslav I.; Machulin, V. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009)
   The review of the basic results of investigations in sensorics area is presented which were coordinated by Sensorics Section of NAS Ukraine Scientific Council on “Physics of semiconductors and semiconductor devices” for ...
  • Optical absorption and electronc sistem parameters of nano snO2 films 

   Filevska, Liudmila M.; Smyntyna, Valentin A.; Hrynevych, Vyktor S.; Филевская, Людмила Николаевна; Смынтына, Валентин Андреевич; Гриневич, Виктор Сергеевич; Філевська, Людмила Миколаївна; Сминтина, Валентин Андрійович; Гріневич, Віктор Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Optical density investigation results were registered by authors for nano SnO2 thin films.Films having nano size of their grains ~10-15 nm were obtained using polymeric materials by sol-gel method. Evaluation of a ...
  • Влияние примеси марганца на люминесценцию нанокристаллов CdS 

   Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, В. М.; Малушин, Николай Васильевич; Струц, Д. А.; Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, В. М.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, V. M.; Malushin, Nikolay V.; Struc, D. A.; Малушин, Миколай Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   В статье представлены результаты исследования люминесцентных свойств нанокрис- таллов CdS, легированных ионами Mn2+. Образцы получены в желатиновой матрице, средний размер нанокристаллов составлял 4 - 5 нм. На основании ...
  • Вплив домішок матричного розчину на розмір нанокристалів сульфіду кадмію, синтезованих по методу золь-гель технології 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Завезіон, Т. Ф.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, Valentyna M.; Zavezion, T. F.; Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, Валентина Михайловна; Завезион, Т. Ф. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Проведено дослідження оптичного поглинання і фотолюмінесценції нанокристалів сульф іду кадмію, вирощених методом золь-гель технології в харчовій та фотографічній желатинах. Показано, що при рівних умовах синтезу в харчовій ...
  • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

   Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євгеній Вікторович; Borschak, Vitaliy A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgeniy; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...
  • Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Smyntyna, Valentin A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Сучков, Ігор Олександрович; ОНУ імені І. І. Мечникова; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-ге ...