• Chaotic dynamics of non-linear processes in atomic and molecular systems in electromagnetic field and semiconductor and fiber laser devices: new approaches, uniformity and charm of chaos 

   Prepelitsa, Georgiy P.; Glushkov, A. V.; Lepikh, Yaroslav I.; Buyadzhi, V. V.; Ternovsky, V. B.; Zaichko, P. A.; Препелиця, Георгій Петрович; Глушков, О. В.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Буяджі, В. В.; Терновський, В. Б.; Заїчко, P. A.; Препелица, Георгий Петрович; Глушков, А. В.; Лепих, Ярослав Ильич; Буяджи, В. В.; Терновский, В. Б.; Заичко, П. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Робота присвячена викладенню універсального комплексного хаос-геометричного і квантово-динамічного підходу, що включає низку нових квантових моделей і нових або удосконалених методів аналізу (кореляційний інтеграл, фрактальний ...
  • Method of stencilling in technology of devices on surfaces acoustic waves 

   Lepikh, Yaroslav I.; Snigur, Pavlo O.; Balaban, Andriy P.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Снігур, Павло Олексійович; Балабан, Андрій Петрович; Лепих, Ярослав Ильич; Снегур, Павел Александрович; Балабан, Андрей Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Abstract. The method of acoustoabsorber putting on acoustic ducts of devices on the surface acoustic waves, basing on stencilling which used at manufacturing of thick-film hybrid integrated circuits is described. The block ...
  • Physics of the laser-photoionization atomic processes in the isotopes and gases separator devices: new optimal schemes 

   Glushkov, Aleksandr V.; Lepikh, Yaroslav I.; Prepelitsa, G. P.; Ambrosov, S. V.; Bakunina, E. V.; Svinarenko, Andriy A.; Loboda, Andriy V.; Глушков, Олександр Васильович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Перепелиця, Г. П.; Амбросов, С. В.; Бакуніна, О. В.; Свинаренко, Андрій Андрійович; Лобода, Андрій Володимирович; Глушков, Александр Васильевич; Лепих, Ярослав Ильич; Перепелиця, Г. П.; Бакунина, О. В.; Свинаренко, Андрей Андреевич; Лобода, Андрей Владимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
   We present review of the models for key laser photoionization processes and propose the corresponding new optimal schemes of the separating heavy isotopes and nuclear isomers, substances cleaning at atomic level, which ...
  • The stat and prospects of the sensor electronics based on acoustoelectronic phenomena 

   Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ільич; Лепіх, Ярослав Ілліч (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
   In this paper the opportunities acoustoelectronic phenomena use for new generation sensors creation which correspond to requirements of essential increase their metrological characteristics and intellectualization ...
  • Wannier-Mott excitons and atoms in a dc electric field: photoionization, stark effect, resonances in the ionization continuum 

   Glushkov, A. V.; Lepikh, Yaroslav I.; Khetselius, O. Yu.; Fedchuk, Alexander P.; Ambrosov, S. V.; Ignatenko, A. V.; Глушков, О. В.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Амбросов, C. В.; Федчук, Олександр Петрович; Хецеліус, О. Ю.; Ігнатенко, Г. В.; Глушков, А. В.; Лепих, Ярослав Ільич; Амбросов, С. В.; Федчук, Александр Петрович; Хецелиус, О. Ю.; Игнатенко, А. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   A numerical calculation of the DC Stark effect for hydrogen and sodium atoms and Wannier-Mott excitons in an external uniform DC electric field is carried out within the operator perturbation theory method. New adequate ...
  • Акустостимульована “квазікавітація” вакансійних дефектів у напівпровідниках при їх високоенергетичному опроміненні 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Оліх, Я. М.; Lepikh, Yaroslav I.; Olikh, Ya. M.; Лепих, Ярослав Ильич; Олих, Я. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню фізичних процесів у напівпровідникових структурах під дією високоенергетичного опромінення при імплантації іонів Ar+, N+ і O+ і при одночасному опроміненні акустичними хвилями. Виявлено ряд ...
  • Аналіз ефективності оптичних цифрових імпульсних фазометрів 

   Лєнков, С. В.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Видолоб, В. В.; Перегудов, Д. О.; Lenkov, S. V.; Lepikh, Yaroslav I.; Vydolob, V. V.; Peregudov, D. A.; Ленков, С. В.; Лепих, Ярослав Ильич; Выдолоб, В. В.; Перегудов, Д. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Проведено порівняльний аналіз оптичних фазометрів з ортогональною фільтрацією та дискретною обробкою сигналів. Наведені переваги та недоліки таких фазометрів при їх застосуванні для виміру оптичних параметрів напівпровідників. ...
  • Вимірювальний стенд для досліджень датчиків кута повороту на поверхневих акустичних хвилях 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Снігур, П. О.; Карпенко, А. О.; Lepikh, Yaroslav I.; Snigur, P. O.; Karpenko, A. O.; Лепих, Ярослав Ильич; Снегур, П. А.; Карпенко, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Розроблено вимірювальний стенд для дослідження основних характеристик датчиків кута повороту з частотним типом вихідного сигналу з високою точністю. Досягнення високої чутливості і точності кутового переміщення механічних ...
  • Властивості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n(Cd Se) в дальній ІЧ-області спектру 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Lepikh, Yaroslav I.; Ivanchenko, Iraida A.; Budiyanskaya, Ludmyla M.; Лепих, Ярослав Ильич; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Досліджено механізм виникнення чутливості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n (Cd Se) з в дальній інфрачервоній (ІЧ) області спектру, який полягає в інжекції неосновних носіїв заряду з вузькозонного ...
  • Властивості оптичних вікон для сенсорів ІЧ діапазону 

   Мокрицький, В. А.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Пашков, О. С.; Mokritsky, V. A.; Lepikh, Yaroslav I.; Pashkov, A. S.; Мокрицкий, В. А.; Лепих, Ярослав Ильич; Пашков, А. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Досліджено властивості вікон сенсорів ІЧ діапазону, що використовуються для фотоприймач ів, які працюють в умовах жорсткого випромінювання. Досліджено зміну властивостей вікон з кристалів германія, арсеніду галія, ...
  • Влияние быстрых электронов на свойства эпитаксиальных слоев кремния и параметры фоторезисторов на их основе 

   Мокрицкий, В. А.; Лепих, Ярослав Ильич; Курицын, Е. М.; Банзак, О. В.; Мокрицький, В. А.; Лепіх, Яросла Ілліч; Куріцин, Є. М.; Банзак, О. В.; Mokritsky, V. A.; Lepikh, Yaroslav I.; Kuritsyn, E. M.; Banzak, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Исследована радиационная стойкость параметров датчиков ИК-излучения к облучению электронами с энергией 2,3 и 3,0 МэВ. На основе известной теории работы фоторезисторов показана связь радиационной стойкости их параметров ...
  • Основы высоколокальной СВЧ сенсорики 

   Гордиенко, Ю. Е.; Бондаренко, И. Н.; Лепих, Ярослав Ильич; Проказа, А. М.; Гордієнко, Ю. О.; Бондаренко, І. М.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Проказа, О. М.; Gordienko, Yu. E.; Bondarenko, I. N.; Lepikh, Yaroslav I.; Prokaza, A. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Созданы теоретические основы разработки нового поколения ближнеполевых микроволновых датчиков для контроля сред и функциональных материалов с широким спектром локальности, которые являются базой высоколокальной СВЧ сенсорики. ...
  • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Литовченко, Володимир Григорович; Сминтина, Валентин Андрійович; Lepikh, Yaroslav I.; Litovchenko, Volodymyr G.; Smyntyna, Valentyn A.; Лепих, Ярослав Ильич; Литовченко, Владимир Григорьевич; Смынтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Зроблено короткий огляд і аналіз матеріалів основних пленарних і секційних доповідей, зроблених провідними вченими на 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, в яких ...
  • Формування характеристик пристроїв на пах методом селективної поляризації 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Описані принцип, конструктивні і технологічні рішення формування основних характеристик пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) з п’єзоелектричним звукопроводом з використанням нового методу. Суть метода полягає ...