Now showing items 1-2 of 2

  • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМІКРОБНОГО ВПЛИВУ НОВИХ СУЛЬФАМІДІВ НА ШТАМИ ESCHERICHIA COLI ТА SALMONELLA ENTERITIDIS 

   Ляліков, Я. В.; Галкін, Борис Миколайович; Вострова, Людмила Миколаївна; Гренадьорова, М. В.; Кладько, Л. Г.; Малярчик, І. О.; Галкін, Микола Борисович; Ляликов, Я. В.; Галкин, Борис Николаевич; Гренадёрова, М. В.; Кладько, Л. Г.; Малярчик, И. О.; Галкин, Николай Борисович; Lyalikov, Ya. V.; Galkin, Borys M.; Vostrova, Liudmyla M.; Grenaderova, M. V.; Kladko, L. G.; Malyarchik, I. O.; Galkin, Mykola Borysovych (Астропринт, 2006)
   Досліджено антимікробну активність низки нових синтетичних сульфамідів по відношенню до клітин Escherichia coli та Salmonella enteritidis var. Isatchenko.Встановлена більш висока антибактеріальна активність нових аналогів ...
  • Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь 

   Сокол, Дмитро Вадимович; Мельникович, Д. Б.; Кононюк, Юлія Віталіївна; Лиманська, Наталя Вікторівна; Галкін, Микола Борисович; Сокол, Дмитрий Вадимович; Мельникович, Д. Б.; Кононюк, Юлия Витальевна; Лиманская, Наталья Викторовна; Галкин, Николай Борисович; Sokol, Dmytro V.; Melnykovych, D. B.; Kononiuk, Yuliia V.; Lymanska, Natalia Viktorivna; Galkin, Mykola Borysovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Запропоновано прості методики визначення здатності бактерій-антагоністів Lactobacillus plantarum пригнічувати збудника бактеріального раку Rhizobium radiobacter на рівні хемотаксису до рослинних тканин та прикріплення. У ...