• Особливості газочутливості барвників на базі комплексів 4-валентного стануму 

      Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Ришякевич-Пасек, Е.; Doycho, I. K.; Gevelyuk, S. A.; Lepikh, Ya. I.; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Дойчо, Игорь Константинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Лепих, Ярослав Ильич; Рышякевич-Пасек, Э. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
      Анотація. Досліджено вплив наявності у довкіллі аміаку або парів хлористого водню на фотолюмінесцентні властивості ансамблю наночастинок барвників на базі комплексів 4-валентного стануму. Виявлено, що чутливими до аміаку ...