• Geo-demographic Features of the Formation Process in the Danube Region of Ukraine 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Тодоров, В'ячеслав Іванович; Тодоров, Вячеслав Иванович; Todorov, Vyacheslav (Editura Universitara Danubius, 2013)
   Двухвековой период заселения и хозяйственного освоения территории привел к сформировавшейся системе городского и сельского расселения, являющийся каркасной основой локализации и развития народнохозяйственного комплекса региона.
  • Geographic information system of evaluation and management of regional natural-resources potential 

   Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Svitlychna, Daria; Яворська, Вікторія Володимирівна; Світлична, Дар’я; Яворская, Виктория Владимировна; Светличная, Дарья (2016)
   Ukraine's transition to sustainable development requires a review of the conceptual foundations of methods of analysis of environmental and natural resource information and guidelines for the preparation of administrative ...
  • Iсторико-географічний (генетичний) підхід в соціально-географічних дослідженнях 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2011)
   ІЗ роботі автор звертає увагу на необхідності посилити саме в наш час суспільно-географічні дослідження з позицій генетичного та історико-географічного підходу.
  • Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region 

   Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Sych, Vitaliy A.; Kolomiiets, Kateryna V.; Shashero, Antonina M.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Сич, Віталій Андрійович; Коломієць, Катерина Володимирівна; Шашеро, Антоніна Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   The article examines the history of the Odessa catacombs, focuses on the history of research of underground labyrinths, and their gradual transformation from objects of scientific interest to tourist objects. We understand ...
  • Social and geographical postulates of the formation of a new administrative-territorial structure of Ukraine 

   Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Kolomiiets, Kateryna V.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Коломієць, Катерина Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Коломиец, Екатерина Владимировна (2016)
   The administrative-territorial structure (ATS) is the result of the evolution of society, the complexity of its interaction with the environment, the development of forms of its life, the formation of social and political ...
  • The question of historical-geographical (genetic) approach to social and geographical research (brief review) 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011)
   The question of long-known, but in a certain period of time partly "forgotten" approach to social-geographical research, specifically, genetic, historical-geographical approach are considered. The article focuses on the ...
  • The Territorial Structure of the Population of Ukrainian Danube 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Todorov, Vyacheslav; Тодоров, Вячеслав Иванович; Тодоров, В'ячеслав Іванович (Editura Universitara Danubius, 2015)
   Междуречье Дуная и Днестра традиционно выделялось одним из наиболее благоприятных геодемографических процессов в Украине. Расселение этнонациональных групп компактными ареалами и уникальная общественно-географическая ...
  • Аналіз структурно-вікових деформацій населення – регіональний аспект 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (СМП "Тайп", 2013)
   Розглянуто структурно-вікові зрушення населення України на прикладі графіка деформації піраміди 2001р. Визначено, що значні масштаби структурних деформацій: негативні відхилення у вікових пірамідах, пов'язані з катастрофічними ...
  • Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Ніколаєва, Олена Іванівна; Шулевський, Сергій Орестович; Nikolaieva, Olena I.; Shulevskyi, S. O. (Херсонський державний університет, 2015)
   Розглянуто структурно-вікові зрушення населення України на прикладі графіка деформації піраміди 2001 р. Визначено, що значні масштаби структурних деформацій, зокрема негативні відхилення у вікових пірамідах, пов'язані з ...
  • Вплив розселення населення в регіоні українського Причорномор`я на розвиток геодемографічних процесів 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Сич, Віталій Андрійович; Сич, Виталий Андреевич (Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2006)
   В роботі розглядається вплив розселенських умов на відтворення населення та розвиток геодемографічних процесів.
  • Вплив статево-вікової структури населення на формування геодемографічного процесу 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia V. (Астропринт, 2006)
   В статті розглядається поняття геодемографічного процесу. Автор зробив спробу класифікувати статево-вікову структуру населення, як провідного фактору геодемографічного процесу.
  • Вплив індикатора постаріння населення на формування геодемографічного процесу 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2006)
   Розглянуто проблему демографічного постаріння населення в регіоні Українського Причорномор’я та його вплив на формування геодемографічного процесу.
  • Вплив історико-географічного чинника на формування систематики розселення 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Мирончук, Ю. С.; Лабунська, О. І.; Яворская, Виктория Владимировна; Мирончук, Ю. С.; Лабунская, А. И.; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Mironchuk, Y. S.; Labunskaya, A. I. (2016)
   У статті розкривається актуальна проблема – посилити увагу географів до генетичної систематики розселення населення, яка істотно поглибить і конкретизує теорію і методологію сучасної екістики. На даний час системи ...
  • Вплив історичних особливостей заселення та господарського освоєння на формування геодемографічних процесів в регіоні Українське Причорномор'я 

   Яворська, Вікторія Володимирівна (2006)
   Регіон Українського Причорномор'я (УП) є одним з специфічних регіонів України (приморське економіко-географічне положення, історико-географічні особливості заселення краю, своєрідний етнонаціональний склад населення тощо) ...
  • Вітчизняна географія в умовах становлення української державності та новітньої наукової революції 

   Яворская, Виктория Владимировна; Яворська, Вікторія Володимирівна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna; Топчієв, Олександр Григорович; Топчиев, Александр Григорьевич; Topchiiev, Oleksandr Hryhorovych; Нефедова, Нина Евгеньевна; Нефедова, Ніна Євгенівна; Nefedova, N. (Херсонський державний університет, 2014)
   У статті обговорюються напрями та перспективи розвитку вітчизняної географії в умовах становлення української державності. Розглядаються такі питання, як геополітичні та геоекономічні дослідження, розробка принципів державної ...
  • Вітчизняна географія у контексті становлення української державності 

   Топчієв, Олександр Григорович; Нефедова, Ніна Євгенівна; Яворська, Вікторія Володимирівна; Топчиев, Александр Григорьевич; Нефедова, Нина Евгеньевна; Яворская, Виктория Владимировна; Topchiiev, Oleksandr H.; Nefedova, Nina Ye.; Yavorska, Viktoriia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Обговорюються напрями і перспективи розвитку вітчизняної географії в умовах становлення української державності. Серед актуальних напрямів - геополітичні та геоекономічні дослідження, розробка принципів державної регіональної ...
  • Генетична типологія малих міст регіону українського Причорномор´я 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012)
   В статті розглядається генетична типологія малих міст в аспекті більш широкого бачення їх майбутнього з позицій генетико-географічного підходу, що буде сприяти окресленню загальної траєкторії розвитку цієї категорії міст ...
  • Генетична типологія селищ міського типу Одеського обласного регіону 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
   В роботі проаналізовано генетичну типологію селищ міського типу Одеського обласного регіону. Виділено курортно-оздоровчі центри, робітничі поселення при промислових підприємствах, науково-дослідницькі поселення, селища-супутники, ...
  • Генетично-типологічний підхід до систематики розселення 

   Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Yavorska, Viktoriia Volodymyrivna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
   В роботі розглядаються питання дослідження територіальної організації розселення населення. Систематика розселення – одна із стрижневих проблем сучасної географії населення (геодемографії, демогеографії). Розглядаються ...
  • Географічні складові предметної області рекреаційно–туристичної діяльності 

   Топчієв, Олександр Григорович; Яворська, Вікторія Володимирівна; Ніколаєва, О. І.; Топчиев, Александр Григорьевич; Яворская, Виктория Владимировна; Николаева, А. И.; Topchiiev, Oleksandr H.; Yavorska, Viktoriia V.; Nikolaeva, O. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В статті розглянуті географічні засади рекреаційно–туристичної діяльності. Акцентовано міждисциплінарний характер її предметної області, актуальність розроблення відповідного концептуально – понятійного апарату. Показана ...