• Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Владимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію ...
  • Попередні дослідження мікроартропод ґрунту о. Зміїний (весна 2003 р.) 

   Крутоголова, Т. Ф.; Ужевська, Світлана Пилипівна; Ужевская, Светлана Филипповна; Krutogolova, Т. F.; Uzhevska, Svitlana P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Проведено попередній аналіз комплексу мікроартропод із грунту о. Зміїний. Зареєстровано 34 вида орибатид, 11 — тарсонемид, 17 — колембол, визначена їх чисельність, стрівальність. Відзначені життєві форми колембол.
  • Сукцессия микрофауны в процессе ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв 

   Иваница, Владимир Алексеевич; Ужевская, Светлана Филипповна; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Бухтияров, А. Е.; Лисютин, Г. В.; Беляева, Тамара Алексеевна; Конуп, Игорь Петрович; Горшкова, Елена Георгиевна; Іваниця, Володимир Олексійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Гудзенко, Тетяна Василівна; Бухтiяров, A. Є.; Лісютін, Г. В.; Бєляєва, Тамара Олексіївна; Конуп, Ігор Петрович; Горшкова, Олена Георгіївна; Ivanytsia, Volodymyr O.; Uzhevska, Svitlana P.; Hudzenko, Tetiana V.; Bukhtiiarov, A. Ye.; Lisiutin, H. V.; Beliaeva, Tamara O.; Konup, Ihor Р.; Horshkova, Olena H. (2013)
   Целью работы было изучение влияния новой микробной технологии ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв на процесс восстановления численности и состава микропедобионтов.
  • Сукцессия микрофауны в процессе ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв 

   Иваница, Владимир Алексеевич; Ужевская, Светлана Филипповна; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Бухтияров, А. Е.; Лисютин, Г. В.; Беляева, Тамара Алексеевна; Конуп, Игорь Петрович; Горшкова, Елена Георгиевна; Ivanytsia, Volodymyr O.; Uzhevska, Svitlana P.; Gudzenko, Tetiana V.; Bukhtiiarov, A. Ye.; Lisiutin, H. V.; Beliaeva, Tamara O.; Konup, Ihor Р.; Gorshkova, Olena G.; Іваниця, Володимир Олексійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Гудзенко, Тетяна Василівна; Бухтiяров, A. Є.; Лісютін, Г. В.; Беляєва, Тамара Олексіївна; Конуп, Ігор Петрович; Горшкова, Олена Георгіївна (2013)
   Изучено комплекс микроартропод в почве, сукцессию при использовании новой микробной технологии ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв. Наблюдается процесс ускорения восстановления численности и состава микропедобионтив.