• Гнездование сов (Strigiformes) в окрестностях Г. Одессы 

   Стойловский, Владимир Петрович; Малиношевский, В. Г.; Стойловський, Володимир Петрович; Маліношевський, В. Г.; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Malinoshevskyi, V. H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   В этой статье представлены данные, которые были получены в 2011 году в ходе исследования биологии размножения совообразных птиц. Выяснено биотопическое распределение 3-х видов ночных хищников в урбанизированных участках ...
  • Динаміка прольоту птахів через острів Зміїний (Чорне море) восени 2008 р. та навесні 2009 р 

   Стойловський, Володимир Петрович; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Стойловский, Владимир Петрович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Корзюков, Анатолий Иванович; Форманюк, О. А.; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Kivganov, Dmytro A.; Korziukov, Anatolii I.; Formanyuk, O. A. (Астропринт, 2010)
   Показана динаміка осіннього (2008 р.) та весняного (2009 р.) прольоту птахів через о. Зміїний, переважно горобцеподібних. Вилов птахів павутинними сітками в цілому відображає тенденцію змін кількості птахів на острові, ...
  • Динаміка чисельності та розташування гніздових угруповань деяких представників птахів з родини мартинових у північно-західному Причорномор’ї 

   Чайковська, К. О .; Стойловський, Володимир Петрович; Чайковская, Е. А.; Стойловский, Владимир Петрович; Chaykovskaya, К. A.; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   В роботі надається аналіз динаміки чисельності та розташування деяких представників птахів з родини мартинових підродини крячків, які зустрічаються на гніздуванні в північно-західному Причорномор’ї. Показана можливість ...
  • До історії кафедри зоології Одеського національного університету 

   Стойловський, Володимир Петрович; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Стойловский, Владимир Петрович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Kivganov, Dmytro A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Наведено огляд основних етапів формування та розвитку кафедри зоології Одеського національного університету.
  • Зимовки птиц на Придунайских озерах (Украина) 

   Жмуд, М. Е.; Стойловский, Владимир Петрович; Жмуд, М. Е.; Стойловський, Володимир Петрович; Zhmud, M. E.; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Приведен видовой состав птиц, использующих район Придунавья в качестве зон переживания в зимний период. На основе оригинальных данных определен характер пребывания зимующих птиц в регионе более чем за 20-ти летний период
  • ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

   Стойловський, Володимир Петрович (Феникс, 2005)
   В настоящее время стало очевидным, что наиболее распространенная в 50-х годах XX века международная система национальных парков и других эквивалентных природоохранных территорий, расположенных по всему миру для сохранения ...
  • Итоги зимних учетов птиц на Прилунайских озерах (Украина) в зимний сезон 2001 - 2002 гг. 

   Стойловский, Владимир Петрович; Жмуд, М. Е.; Стойловський, Володимир Петрович; Жмуд, М. Е.; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Zhmud, M. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Произведен количественный учет зимующих птиц в зоне Придунайскю озер в зимний сезон 2001-2002 гг. Установлены основные закономерности пространственного размещения птиц в регионе и определены наиболее зна чимые водоемы, ...
  • К ИЗУЧЕНИЮ СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ ПАУКОВ НИЖНЕГО ПРИДУНАВЬЯ (УКРАИНА) 

   Дели, Ольга Федоровна; Стойловський, Володимир Петрович (Печатный дом, 2012)
   У пауков умеренной зоны жизненный цикл заканчивается, как правило, в течение одного года (Жизнь животных. Т. 3, 1984). Половозрелыми пауки становятся в конце лета и после откладывания яиц взрослые особи гибнут. Изучение ...
  • Нарис з історії кафедри зоології Одеського (Новоросійського) університету 

   Стойловський, Володимир Петрович; Богачик, Т. А.; Рясіков, Леонід Володимирович; Стойловский, Владимир Петрович; Богачик, Т. А.; Рясиков, Леонид Владимирович; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Bogachic, T. A.; Riasikov, Leonid V. (Астропринт, 2010)
   Розглядаються етапи становлення і розвитку кафедри зоології та її діяльність у 145-річній історії Одеського (Новоросійського) університету.
  • Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Владимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію ...
  • ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

   Попова, Елена Николаевна; Стойловський, Володимир Петрович (Феникс, 2005)
   Современное природоохранное законодательство требует периодического пересмотра состояния ПЗФ,необходимости ревизии “Реестра территорий и объектов природно-заповедного фонда”, который периодически должен утверждаться ...
  • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРСКОГО УЧЕТА ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ НА ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЕРАХ В 2005 г. 

   Стойловський, Володимир Петрович (Феникс, 2005)
   период с 15 по 19 января 2005 года проведен учет зимующих птиц на придунайских озерах Кагул,Картал, Кугурлуй, Ялпуг и прилегающих к ним территориях. Неполные учеты проведены на оз. Катлабух, Сафьян, Китай. Учеты проведены ...
  • Підсумки зимового обліку водоплавних птахів у межиріччі Дунаю і Дніпра 

   Стойловский, Владимир Петрович; Стойловський, Володимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Kivganov, Dmytro A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У процесі середньозимових обліків птахів водно-болотного комплексу в північно-західному Причорномор’ї в 1996 році найбільші скупчення птахів були виявлені в східній частині регіону — більше за 2/3 всіх врахованих особин, ...
  • ПІР'ЯНІ КЛІЩІ РОДУ PROCTOHYLLODES ROBIN, 1868 (ACARI: PROCTOHULLODIDAE) ПТАХІВ, ЩО МІГРУЮТЬ ЧЕРЕЗ ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ 

   Ківганов, Дмитро Анатолійович; Бурдейна, С. Я.; Стойловський, Володимир Петрович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Стойловский, Владимир Петрович; Kivganov, Dmytro A.; Burdeina, S. Ya.; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Астропринт, 2006)
   Протягом 2003-2005 рр.на острові Зміїний відловлено більше 5 тис.птахів 96 видів.З 27 видів птахів(26 видів горобиних та 1 кулика-слукви)зібрано 1370 екземплярів 30 видів кліщів роду Proctophyllodes.П'ять видів кліщів ...
  • РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. II. ЗАКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

   Стойловський, Володимир Петрович; Попова, Олена Миколаївна; Стойловский, Владимир Петрович; Попова, Елена Николаевна; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Popova, Olena M. (Астропринт, 2005)
   У праці наведено аналіз стану природно-заповідного фонду(ПЗФ)Одеської області з категорії "заказники місцевого значення". На підставі експедиційних польових досліджень з'ясовано просторове розміщення заповідних об'єктів ...
  • Созологічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду в Одеській області 

   Стойловський, Володимир Петрович; Стойловский, Владимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Проаналізовано стан та перспективи розвитку природно-заповідного фон­ду в Одеській області. З’ясовано основні напрямки створення нових та роз­ширення площі існуючих заповідних об’єктів у регіоні. Показано механіз­ми ...
  • Соціальні та правові підстави криміналізації залишення в небезпеці 

   Стойловський, Володимир Петрович; Стойловский, Владимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P. (2011)
   З моменту формування суспільства взаємна підтримка людей та їх турбота один про одного стали одним з головних питань існування людства, а також його прогресивного розвитку. Не випадково цьому питанню відводилося особливе ...
  • Становлення і розвиток зоологічних досліджень в Одеському університеті 

   Стойловський, Володимир Петрович; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Лобков, Володимир Олексійович (Астропринт, 2015)
   В статті висвітлюється розвиток зоологічної науки в Одесі, починаючи з Рішельєвського ліцею, на базі якого було створено університет (який мав в різні часи назви: Новоросійський, Одеський державний, Одеський національний). ...
  • Стенцовско-жебриянские плавни в дунайском секторе побережья черного моря 

   Стойловский, Владимир Петрович; Стойловський, Володимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В пределах украинской части дельты Дуная одним из наиболее ценных экологических систем являются плавни Стенцовско-Жебриянского участка. Его площадь равна 7850 га. Он входит в состав Дунайского биосферного заповедника. В ...
  • Сучасний стан іхтіофауни Придунайських озер Картаа і Кугурлуй , перспективи охорони і використання 

   Стойловський, Володимир Петрович; Майков, Є. В.; Стойловский, Владимир Петрович; Майков, Е. В.; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Maykov, Е. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Вперше детально проаналізована іхтіофауна оз. Картал та оз. Кугурлуй, які мають міжнародний природно-охоронний статус як рамсарські території. З’ясована чисельність аборигенних та рідкісних видів риб, які потребують ...