• АДАПТАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

   Степанова, Наталя Євгенівна; Мілюкова, Анастасія О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Після стрімкого розпаду СРСР і утворення на його теренах нових суверенних держав здавалося, що, спираючись на досвід розвинутих країн Заходу вони отримали реальний шанс перейти до демократії відносно швидко і безболісно. ...
  • Взаємодія політичних суб’єктів та інститутів у світлі новітніх соціальних теорій 

   Степанова, Наталя Євгенівна; Мілюкова, А. О.; Степанова, Наталья Евгеньевна; Милюкова, А. А.; Stepanova, Natalia Ye.; Milyukova, A. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
   В статті надається критичний аналіз існуючих наукових позицій щодо загальних механізмів взаємодії суб’єктів та інститутів, а також обґрунтовується доцільність використання певного поліпарадигмального підходу для вивчення ...
  • КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ: НЕСКОЛЬКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ 

   Степанова, Наталья Евгеньевна; Степанова, Наталя Євгенівна; Stepanova, N. Y. (Астропринт, 2009)
   В статье рассматривается ряд методологических и практических проблем, которые возникают в процессе становления и институционализации украинской политической конфликтологии. На основе анализа соответствующей литературы ...
  • КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ: НОВІ УМОВИ, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 

   Степанова, Наталя Євгенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Протягом майже двадцяти років Україна знаходиться в процесі складних і суперечливих перетворень, які супроводжуються підвищенням ступеню напруги й конфліктності в усіх сферах суспільного життя. Звичайно, конфлікти і кризи ...
  • Традиції та іновації у політичному розвитку сучасної України 

   Степанова, Наталя Євгенівна; Степанова, Наталья Евгеньевна; Stepanova, Natalia Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті розглядаються деякі методологічні питання щодо механізмів політичних перетворень. Виявлено специфіку й умови реформ в українському суспільстві. Запропоновано використання ряду політичних технологій реформування, які ...