• Вимірювальний стенд для досліджень датчиків кута повороту на поверхневих акустичних хвилях 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Снігур, П. О.; Карпенко, А. О.; Lepikh, Yaroslav I.; Snigur, P. O.; Karpenko, A. O.; Лепих, Ярослав Ильич; Снегур, П. А.; Карпенко, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Розроблено вимірювальний стенд для дослідження основних характеристик датчиків кута повороту з частотним типом вихідного сигналу з високою точністю. Досягнення високої чутливості і точності кутового переміщення механічних ...
  • СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК 

   Бєляєв, О. Є.; Казанцева, З. І.; Лепіх, Я. І.; Кошець, І.; Оліх, Я. М.; Снігур, П. О.; Кальченко, В. І.; Belyaev, A. E.; Kazantseva, Z. I.; Lepikh, Ya. I.; Koshets, I.; Olikh, Ya. M.; Snegur, P. A.; Kal’chenko, V. I.; Беляев, А. Е.; Казанцева, З. И.; Лепих, Я. И.; Кошец, И.; Олих, Я. М.; Снегур, П. А.; Кальченко, В. И. (Астропринт, 2008)
   У роботі наведені результати досліджень структури і адсорбційних властивостей нового класу функціональних матеріалів — каліксаренів. Показано, що певні каліксаренові сполуки володіють високими значеннями характеристик ...