• АКУСТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ 

   Лепіх, Я. І.; Мачулін, В. Ф.; Оліх, Я. М. (Астропринт, 2008)
   Одним із основних функціональних і конструктивних елементів акустоелектронних пристроїв є перетворювач сигналів. Цей факт дає підстави вважати акустоелектроніку великою мірою спорідненим до сенсоріки науково-технічним ...
  • Акустостимульована “квазікавітація” вакансійних дефектів у напівпровідниках при їх високоенергетичному опроміненні 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Оліх, Я. М.; Lepikh, Yaroslav I.; Olikh, Ya. M.; Лепих, Ярослав Ильич; Олих, Я. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню фізичних процесів у напівпровідникових структурах під дією високоенергетичного опромінення при імплантації іонів Ar+, N+ і O+ і при одночасному опроміненні акустичними хвилями. Виявлено ряд ...
  • ПЛІВКИ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ АЦЕТОНУ ТА АМІАКУ 

   Бєляєв, О. Є.; Казанцева, З. І.; Кошець, І.; Оліх, Я. М.; Лепіх, Я. І.; Снігур, П. О.; Кальченко, В. І. (Астропринт, 2008)
   В наведені результати досліджень координаційних сполук германію в якості адсорбційно-чутливих плівок аміаку, які, однак, при високих чутливості і селективності проявляють при взаємодії з аміаком високу хімічну агресивність ...
  • СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК 

   Бєляєв, О. Є.; Казанцева, З. І.; Лепіх, Я. І.; Кошець, І.; Оліх, Я. М.; Снігур, П. О.; Кальченко, В. І.; Belyaev, A. E.; Kazantseva, Z. I.; Lepikh, Ya. I.; Koshets, I.; Olikh, Ya. M.; Snegur, P. A.; Kal’chenko, V. I.; Беляев, А. Е.; Казанцева, З. И.; Лепих, Я. И.; Кошец, И.; Олих, Я. М.; Снегур, П. А.; Кальченко, В. И. (Астропринт, 2008)
   У роботі наведені результати досліджень структури і адсорбційних властивостей нового класу функціональних матеріалів — каліксаренів. Показано, що певні каліксаренові сполуки володіють високими значеннями характеристик ...