• Анализ состояния растительного покрова в районе Придунайских озер 

   Паузер, Елена Борисовна; Васильева, Татьяна Владимировна; Попова, Елена Николаевна; Ткаченко, Федор Петрович; Коваленко, Светлана Георгиевна; Ружицкая, Ирина Порфирьевна; Данилишин, А. С.; Златова, Е. И.; Назарчук, Юлия Сергеевна; Немерцалов, Владимир Владимирович; Полянцев, П. И; Мединец, Владимир Иванович; Паузер, Олена Борисівна; Васильєва, Тетяна Володимирiвна; Попова, Олена Миколаївна; Ткаченко, Федір Петрович; Коваленко, Світлана Георгіївна; Ружицька, Ірина Порфіріївна; Данілішин, А. С.; Златова, Є. І.; Назарчук, Юлія Сергіївна; Немерцалов, Володимир Володимирович; Полянцев, П. І.; Медінець, Володимир Іванович; Pauzer, Olena B.; Vasylieva, Tetiana V.; Popova, Olena M.; Tkachenko, Fedir P.; Kovalenko, Svitlana H.; Ruzhytska, Iryna P.; Danilishin, A. S.; Zlatova, E. I.; Nazarchuk, Juliia S.; Nemertsalov, Volodymyr V.; Poliantsev, P. I.; Medinets, Volodymyr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Во время трех геоботанических экспедиций было исследовано побережье Придунайских озер: Кагул, Картал, Котлабух, Китай, Кугурлуй, Ялпуг. Выявлено, что в районе Придунайских озер встречаются такие типы растительности: ...
  • Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України 

   Назарчук, Юлія Сергіївна; Nazarchuk, Yuliia Serhiivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Встановлені закономірності географічного поширення лишайників степової зони південного заходу України. Показано, що ліхенобіота розподіляється за 7 еколого-географічними групами: мультизональною, аридною, неморальною, ...
  • Лишайники заказника "Петрівський" 

   Назарчук, Юлия Сергеевна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Nazarchuk, Yuliia Serhiivna (Астропринт, 2007)
   Викладені результати дослідження ліхенофлори заказника "Петрівський" (Одеська обл.). Ідентифіковано 41 вид лишайників, які належать до 14 ро- дин та 28 родів. Новими для північно-західного Причорномор'я є 15 видів, а для ...
  • Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор'я 

   Назарчук, Юлія Сергіївна; Nazarchuk, Yuliia Serhiivna (Астропринт, 2006)
   Досліджено ліхенофлору заплавних лісів північно-західного Причорномор'я.Ідентифіковано 49 видів лишайників, які належать до 11 родин та 27 родів. Проведено таксономічний та формаційний аналізи. Виявлено риси подібності ...
  • Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Владимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію ...