• Ааналіз вимог директив ЄС щодо їх використання у вирішенні проблеми азотного забруднення атмосферного повітря 

   Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Солтис, Інна Євгенівна; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Soltys, Inna Ye. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
   Це дослідження присвячено аналізу вимог Директив ЄС щодо контролю та контролю оцінка викидів N в атмосферу для вирішення атмосферного забруднення випуски. Результати зосереджені на регулюванні кількості викидів в атмосферу. ...
  • Аналіз вимог директив ЄС щодо вирішенні проблеми азотного навантаження на водні екосистеми 

   Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
   Дослідження присвячено аналізу вимог Директив ЄС щодо оцінки навантаження на водні екосистеми для вирішення проблеми забруднення N. Аналіз зосереджений на регулюванні викидів Nr в прісноводні та прибережні екосистеми. ...
  • Атмосферно-хімічні дослідження. Розділ 5 в Острів Зміїний: абіотичні характеристики 

   Медінець, Володимир Іванович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, Вадим Володимирович; Medinets, Volodymyr I.; Medinets, Sergiy V.; Proschenko, Vadym V. (Одеса : Астропринт, 2008, 2008)
   Дослідження екосистем в умовах зміни клімату та антропогенного забруднення є одним з важливіших напрямків морської екології. Антропогенний вплив є наслідком надходження до морського середовища токсичних, біогенних та ...
  • Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки 

   Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Дерезюк, Наталя Володимирівна; Снігірьов, Сергій Михайлович; Черкез, Євген Анатолійович; Медінець, Сергій Володимирович; Газєтов, Євген Іванович; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Dereziuk, Nataliia V.; Snigirov, Sergii M.; Cherkez, Yevgen A.; Medinets, Sergiy V.; Gazyetov, Yevgen I. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Показано, що всі досліджені біологічні характеристики мають чітко виражений сезонний хід, головними чинниками якого є були температура і мінералізація води лиману та випадання гіпсу, яке спостерігалось в серпні – вересні ...
  • Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки 

   Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Дерезюк, Наталя Володимирівна; Снігірьов, Сергій Михайлович; Черкез, Євген Анатолійович; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Dereziuk, Nataliia V.; Snigirev Serhii M.; Cherkez, Yevgen A.; Медінець, Сергій Володимирович; Газєтов, Євген Іванович; Medinets, Sergiy V.; Gazyetov, Yevgen I. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Показано, що всі досліджені біологічні характеристики мають чітко виражений сезонний хід, головними чинниками якого є були температура і мінералізація води лиману та випадання гіпсу, яке спостерігалось в серпні – вересні ...
  • Гідроекологічний дослідницький моніторинг басейну Нижнього Дністра 

   Ковальова, Наталя Володимирівна; Медінець, Володимир Іванович; Конарева, Ольга Петрівна; Снігірьов, Сергій Михайлович; Медінець, Сергій Володимирович; Солтис, Інна Євгенівна; Kovalova, Nataliia V.; Medinets, Volodymyr I.; Konareva, Olga P.; Snigirov, S. M.; Medinets, Sergiy V.; Soltys, Inna Ye. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010-06)
   Наведено результати гідроекологічного дослідницького моніторингу басейну Нижнього Дністра у період 2003-2009 pp. Дана характеристика стану екосистем за гідрохімічними та біологічними показниками, серед яких визначалися ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛОРОФІЛУ «А» В ПЛАНКТОНІ ВОДОЙМИЩ НИЖНЬОГО ДНІСТРА В ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2013–2014 рр. 

   Ковальова, Євгенія Олександрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Kovalova, Ye. O.; Medinets, Sergiy V. (Житомирський державний університет ім. І. Франка, Житомир, 2015, 2015)
   Метою даної роботи є аналіз вмісту хлорофілу а і оцінка трофічного стану водоймищ Нижнього Дністра від Кучурганського водосховищі до Дністровського лиману в літній період 2013 – 2014 рр.
  • Концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моря 

   Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Конарева, Ольга Петрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Снігірьов, Сергій Михайлович; Черкез, Євген Анатолійович; Солтис, Інна Євгенівна; Дерезюк, Наталя Володимирівна; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Konareva, Olga P.; Medinets, Sergiy V.; Snigitrov, Sergii M.; Cherkez, Yevgen A.; Soltys, Inna Ye.; Dereziuk, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Показано, що ПО та наступні кроки впровадження РДМС неможливо виконати без отримання об‘єктивної сучасної інформації про стан морського середовища і, обов‘язково, про вплив на нього окремих видів діяльності людини та ...
  • Концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моря 

   Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Конарева, Ольга Петрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Снігірьов, Сергій Михайлович; Черкез, Євген Анатолійович; Солтис, Інна Євгенівна; Дерезюк, Наталя Володимирівна; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Konareva, Olga P.; Medinets, Sergiy V.; Snigirov, Serhii M.; Cherkez, Yevgen A.; Soltys, Inna Ye.; Dereziuk, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Показано, що початкова оцінка та наступні кроки впровадження РДМС неможливо виконати без отримання об‘єктивної сучасної інформації про стан морського середовища і, обов‘язково, про вплив на нього окремих видів діяльності ...
  • Моніторинг атмосферних опадів на острові Зміїний у 2003 – 2008 рр. 

   Прощенко, Вадим Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Мілева, Алла Петрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Proschenko, Vadym V.; Medinets, Volodymyr I.; Mileva, Alla P.; Medinets, Sergiy V. (Одеса ІНВАЦ, 2009, 2009-06)
   Антропогенний вплив є наслідком надходження до морського середовища токсичних, біогенних та органічних речовин. Шляхи надходження цих речовин можуть бути різні: теригенний стік, атмосферний перенос, перенос морських вод з ...
  • Моніторинг хімічного складу атмосферних опадів на острові Зміїний у 2009-2012 pp. 

   Медінець, Володимир Іванович; Котогура, Світлана Станіславівна; Мілева, Алла Петрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Medinets, Volodymyr I.; Kotohura, Svitlana S.; Mileva, Alla P.; Medinets, Sergiy V. (ІНВАТЦ, 2012-11)
   – Головною метою роботи є продовження проведених у 2003-2008 pp. досліджень хімічного складу атмосферних опадів, що у майбутньому дасть змогу оцінити потоки забруднюючих речовин на поверхню Чорного моря в районі острову ...
  • Новітні технології вимірювання емісії парникових газів в практиці еколого- ґрунтових моніторингових досліджень 

   Медінець, Сергій Володимирович; Біланчин, Ярослав Михайлович; Медінець, Володимир Іванович; Medinets, Sergiy V.; Bilanchyn, Ya. M.; Medinets, Volodymyr I. (ДП «Прінт-Сервіс», Київ, 2016)
   Дослідження останніх років в Європі, зокрема в рамках проектів NitroEurope (2005-2011) та ECLAIRE (2011-2015), в яких приймала участь наукова група ОНУ ім. І. І. Мечникова, засвідчили, що орні землі можуть бути як джерелом, ...
  • Особливості динаміки біогенного режиму вод Дністровського лиману влітку 2003-2013 рр. 

   Медінець, Володимир Іванович; Котогура, Світлана Станіславівна; Грузова, Ірина Львівна; Мілева, Алла Петрівна; Газєтов, Євген Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Конарева, Ольга Петрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Medinets, Volodymyr I.; Kotohura, Svitlana S.; Gruzova, Iryna L.; Mileva, Alla P.; Gazyetov, Yevgen I.; Kovalova, Nataliia V.; Konareva, Olga P.; Medinets, Sergiy V. (Одеса, ТЕС, 2014/Odessa, TES, 2014, 2014-10)
   Метою роботи було вивчення змін та особливостей біогенного режиму вод Дністровського лиману у 2003-2013 рр.
  • Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами 

   Черкез, Євген Анатолійович; Медінець, Володимир Іванович; Газєтов, Євген Іванович; Медінець, Сергій Володимирович; Погребна, Оксана Олександрівна; Світличний, Сергій Володимирович; Cherkez, Yevgen A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Medinets, Sergiy V.; Pogrebna, Oksana A.; Svitlychnyi, Sergiy V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Мета. Встановлення сучасних особливостей гідродинамічного режиму водоносних горизонтів і відповідних складових формування живлення лиману підземними водами за даними багаторічних спостережень для уточнення кількісних оцінок ...
  • Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. 

   Ковальова, Наталя Володимирівна; Медінець, Володимир Іванович; Медінець, Сергій Володимирович; Конарева, Ольга Петрівна; Солтис, Інна Євгенівна; Kovalova, Nataliia V.; Medinets, Volodymyr I.; Medinets, Sergiy V.; Konareva, Olga P.; Soltys, Inna Ye. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
   Мета. Вивчення змін чисельності бактеріопланктону в водах Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. під впливом абіотичних факторів в умовах контрольованого експерименту по заповненню лиману морською водою. Методи. Мметод прямого ...
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Буяновський, Андрій Олександрович; Морозов, Віталій Миколайович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, В. В.; Горбаньов, Юрій Михайлович; Шестопалов, Василь Олександрович; Сарест, Л. О.; Голубаєв, Олександр В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. ...
  • Оцінка атмосферних потоків сполук азоту в дельтовій частині Дністра у 2012-2013 рр. 

   Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Грузова, Ірина Львівна; Котогура, Світлана Станіславівна; Мілева, Алла Петрівна; Солтис, Інна Євгенівна; Конарева, Ольга Петрівна; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Gruzova, Iryna L.; Kotohura, Svitlana S.; Mileva, Alla P.; Soltys, Inna Ye.; Konareva, Olga P. (Одеса, ТЕС, 2014/Odessa, TES, 2014, 2014-10)
   Метою роботи було проведення експериментальних досліджень сумарних атмосферних відкладень для визначення ролі атмосферного стоку біогенних сполук.
  • Оцінка річного стоку біогенних сполук до Дністровського лиману у 2010-2011 рр. 

   Медінець, Володимир Іванович; Морозов, Віталій Миколайович; Бойко, В. М.; Медінець, Сергій Володимирович; Котогура, Світлана Станіславівна; Грузова, Ірина Львівна; Medinets, Volodymyr I.; Morozov, Vitalii M.; Boiko, V. M.; Medinets, Sergiy V.; Kotohura, Svitlana S.; Gruzova, Iryna L. (Одеса, ТЕС, 2014/Odessa, TES, 2014, 2014-10)
   Метою роботи є експериментальна оцінка річкових потоків біогенних сполук, яки потрапляли до Дністровського лиману у 2010-2011 рр.
  • Оцінка стану водоймищ Нижнього Дністра по вмісту хлорофілу «А» в літній період 2015 р. 

   Ковальова, Євгенія Олександрівна; Медінець, Сергій Володимирович; Kovalova, Yevheniia O; Medinets, Sergiy V. (2016)
   Метою даної роботи є аналіз вмісту хлорофілу а та оцінка трофічного стану водойм Нижнього Дністра в літній період 2015 р. Виявлено, що найменший вміст хлорофілу визначено у верхів‘ї лиману де знаходиться гирло річок Дністер ...
  • Оцінка та складові річкового стоку сполук азоту та фосфору до Дністровського лиману 

   Медінець, Сергій Володимирович; Морозов, Віталій Миколайович; Бойко, В. М.; Котогура, Світлана Станіславівна; Мілева, Алла Петрівна; Грузова, Ірина Львівна; Medinets, Sergiy V.; Morozov, Vitalii M.; Boiko, V. M.; Kotohura, Svitlana S.; Mileva, Alla P.; Gruzova, Iryna L. (Тернопільскій національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2015, 2015)
   Презентовано результати оцінки річкових потоків біогенних сполук азоту та фосфору, що потрапляли до Дністровського лиману у 2010-2013 рр. Визначено внесок їхніх мінеральної та органічної складових за досліджуваний період. ...