• Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи 

      Лепіх, Ярослав Ілліч; Литовченко, Володимир Григорович; Сминтина, Валентин Андрійович; Lepikh, Yaroslav I.; Litovchenko, Volodymyr G.; Smyntyna, Valentyn A.; Лепих, Ярослав Ильич; Литовченко, Владимир Григорьевич; Смынтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
      Зроблено короткий огляд і аналіз матеріалів основних пленарних і секційних доповідей, зроблених провідними вченими на 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, в яких ...