• ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) ІЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ БАКТЕРІЯМИ 

   Гудзенко, Тетяна Василівна; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Беляева, Тамара Олексіївна; Конуп, І. П.; Бухтiяров, A. Є.; Захарія, Олександр Миколайович; Лісютін, Г. В.; Горшкова, Олена Георгіївна; Іваниця, Володимир Олексійович; Беляева, Тамара Алексеевна; Конуп, И. П.; Бухтияров, А. Е.; Захария, Александр Николаевич; Лисютин, Г. В.; Горшкова, Елена Георгиевна; Иваница, Владимир Алексеевич; Gudzenko, T. V.; Voliuvach, O. V.; Beljaeva, Т. О.; Konup, I. P.; Buchtiarov, A. E.; Zakhariia, Oleksandr M.; Lisyutin, G. V.; Gorshkova, O. G.; Ivanytsia, V. O.; Гудзенко, Татьяна Васильевна (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2012)
   Відпрацьовано метод сорбції на природних сорбентах як окрему стадію попередньої очистки концентрованих водних розчинів від міді (II) та нікелю (II) з вихідною концентрацією металу 100 мг/л. Вперше як сорбенти використано ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И АДСОРБЦИОННО- ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СТРУКТУРЫ ПОРИСТОЕ СТЕКЛО-ПОЛУПРОВОДНИК 

   Витер, Роман Витальевич; Гевелюк, С. А.; Дойчо, Игорь Константинович; Смынтына, Валентин Андреевич; Ишков, Юрий Васильевич; Водзинский, С. В.; Конуп, И. П.; Балабан, А. П.; Затовская, Н. П. (Астропринт, 2008)
   Развитие современной микро и оптоэлектроники требует новых стандартов при создании сенсорных элементов. Они состоят в уменьшении размеров чувствительных элементов и уменьшении энергопотребления. В этих условия использование ...
  • НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS 

   Гудзенко, Тетяна Василівна; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Беляева, Тамара Олексіївна; Конуп, І. П.; Бухтiяров, A. Є.; Лісютін, Г. В.; Пузирьова, І. В.; Горшкова, Олена Георгіївна; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Волювач, Ольга Вячеславовна; Беляева, Тамара Алексеевна; Конуп, И. П.; Бухтияров, А. Е.; Лисютин, Г. В.; Пузырева, И. В.; Горшкова, Елена Георгиевна; Иваница, Владимир Алексеевич; Gudzenko, T. V.; Voliuvach, O. V.; Beliaeva, Т. О.; Konup, I. P.; Bukhtiarov, А. Е.; Lisiutin, G. V.; Puzyreva, I. V.; Gorshkova, O. G.; Ivanytsia, V. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Дослідження нафтоокиснювальної активності деяких штамів бактерій роду Pseudomonas, відібраних для використання у біоремедіації ґрунту. Методи. Бактерії P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 ...