• Властивості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n(Cd Se) в дальній ІЧ-області спектру 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Lepikh, Yaroslav I.; Ivanchenko, Iraida A.; Budiyanskaya, Ludmyla M.; Лепих, Ярослав Ильич; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Досліджено механізм виникнення чутливості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n (Cd Se) з в дальній інфрачервоній (ІЧ) області спектру, який полягає в інжекції неосновних носіїв заряду з вузькозонного ...
  • Исследование влияния аэрозольных образований на работу оптико-локационных устройств 

   Сантоний, Владимир Иванович; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна; Сантоній, Володимир Іванович; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Santonii Volodymyr I.; Ivanchenko, Iraida O.; Budiianska, Liudmyla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Проведен сравнительный анализ взаимодействия оптического излучения с сосредоточенной преградой и аэрозольными образованиями естественного и искусственного происхождения. Приведены экспериментальные результаты воздействия ...