• Dependence of photoluminescence of nanoparticle ensembles of stannum (IV) complexes in silica porous matrix on concentration of saturating solution 

   Gevelyuk, Serhii A.; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Doicho, Ihor K.; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Ришякевич-Пасек, Е.; Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Рысакевич-Пасек, Е.; Дойчо, Игорь Константинович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Dependence of photoluminescence of high-molecular nanoformations of dyes on the basis of stannum (IV) complexes in porous glass on concentration of saturating solution has been researched. The results have been compared ...
  • Photoluminescence of tautomeric forms of nanoparticle ensembles of dyes based on the 4-valence stannum complexes in porous silica glass 

   Doicho, Ihor K.; Gevelyuk, Serhii A.; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Ришякевич-Пасек, Е.; Дойчо, Игорь Константинович; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Рысакеви-Пасек, Е. (Одесский национальный университете имени И. И. Мечникова, 2015)
   Luminescence of tautomeric forms of dyes based on the 4-valence stannum complexes was researched. Symmetry of photoluminescence spectra of different tautomeric forms relative to direction of reading of atom positions in ...
  • POROUS GLASSES WITH CDS INCLUSIONS LUMINESCENCE KINETICS PECULIARITIES 

   Doicho, Ihor K.; Gevelyuk, Serhii A.; Ptashchenko, Oleksandr. O; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Zhukov, S. O.; Дойчо, Игорь Константинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Птащенко, Александр Александрович; Рысакевич-Пасек, Е.; Жуков, Сергей Александрович; Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Птащенко, Олександр Олександрович; Ришякевич-Пасек, Е.; Жуков, Сергій Олександрович (Астропринт, 2009)
   The kinetics of the luminescence of porous glass with CdS inclusions was studied at liquid nitrogen temperature. It is shown that the luminescence decay curves after excitation switching-off are different for different ...
  • ВПЛИВ γ-ОПРОМІНЕННЯ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ КЛАСТЕРІВ CdS, ЩО ЇХ СФОРМОВАНО В МАТРИЦІ ШПАРИСТОГО СКЛА 

   Гевелюк, С. А.; Дойчо, Ігор Костянтинович; Жуков, Сергій Олександрович; Рисакевич-Пасек, Е.; Поланська, Й. (Астропринт, 2008)
   Перетворення мікроелектроніки у наноелектроніку висуває додаткові вимоги до властивостей матеріалів, що використовуються у практичних застосуваннях. Однією з таких вимог є створення нанорозмірних кластерів напівпровідникових ...
  • Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах 

   Витер, Роман Витальевич; Гриневич, Виктор Сергеевич; Дойчо, Игорь Константинович; Малушин, Николай Васильевич; Сердега, Борис Кирилович; Скобеева, Валентина Михайловна; Смынтына, Валентин Андреевич; Терещенко, Алла Владимировна; Филевская, Людмила Николаевна; Вітер, Роман Віталійович; Гріневич, Віктор Сергійович; Дойчо, Ігор Костянтинович; Малушин, Микола Васильович; Сердега, Борис Кирилович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Терещенко, Алла Володимирівна; Філевська, Людмила Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они обладают в неравновесных условиях. Представленные материалы могут быть полезными для научных ...
  • Особливості газочутливості барвників на базі комплексів 4-валентного стануму 

   Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Ришякевич-Пасек, Е.; Doycho, I. K.; Gevelyuk, S. A.; Lepikh, Ya. I.; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Дойчо, Игорь Константинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Лепих, Ярослав Ильич; Рышякевич-Пасек, Э. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Анотація. Досліджено вплив наявності у довкіллі аміаку або парів хлористого водню на фотолюмінесцентні властивості ансамблю наночастинок барвників на базі комплексів 4-валентного стануму. Виявлено, що чутливими до аміаку ...
  • ОЦІНКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НАНО- ТА МІКРОЧАСТИНКАМИ AgBr y МАТРИЦЯХ ШПАРИСТОГО СКЛА ПО СПЕКТРАМ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ 

   Гевелюк, С. А.; Дойчо, Ігор Костянтинович; Птащенко, Олександр Олександрович; Толмачова, Т. М.; Жуков, Сергій Олександрович; Тюрин, О. В. (Астропринт, 2010)