• Дослідження гідрологічних характеристик Дністровського лиману у 2009-2011 рр. 

   Газетов, Євген Іванович; Медінець, Володимир Іванович; Снігірьов, Сергій Михайлович (ТЕС, 2012)
   Метою доповіді є виявлення особливостей просторового розподілу основних гідрологічних характеристик Дністровського лиману влітку 2009-2011 рр.
  • Методологія прогнозування евтрофікації у водоймищах дельтової частини Дністра 

   Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Павлік, Т. В.; Лебедєв, Д. Г. (ТЕС, 2012)
   В доповіді проаналізовані основні класи існуючих моделей
  • Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря 

   Козлова, Татьяна Витальевна; Черкез, Евгений Анатольевич; Ботнарь, М. Г.; Газетов, Евгений Иванович; Снигирев, Сергей Михайлович; Козлова, Тетяна Віталіївна; Черкез, Євген Анатолійович; Ботнарь, М. Г.; Газетов, Євген Іванович; Снігірьов, Сергій Михайлович; Kozlova, Tetiana V.; Cherkez, Yevhen A.; Botnar, M. H.; Gazyetov, Yevgeniy I.; Snigirov, Sergiy M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   В статье представлены результаты морфометрического анализа рельефа морского дна Чёрного моря в пределах территории гидробиологической станции Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. На основании анализа ...
  • Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Smyntyna, Valentin A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Сучков, Ігор Олександрович; ОНУ імені І.І. Мечникова; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-ге ...
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Буяновський, Андрій Олександрович; Морозов, Віталій Миколайович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, В. В.; Горбаньов, Юрій Михайлович; Шестопалов, Василь Олександрович; Сарест, Л. О.; Голубаєв, Олександр В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. ...