• Directmeasuring phase method of small distances measurement by the optoelectronic sensor in dynamic conditions 

   Lepikh, Yaroslav I.; Santoniy, Volodymyr I.; Janko, Volodymyr V.; Budiyanska, Ludmila M.; Ivanchenko, Iraida O.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Сантоній, Володимир Іванович; Янко, Володимир Васильович; Будіянська, Людмила Михайлівна; Іванченко, Іраїда Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   The work is devoted to development and researches of a method the small distances precision contactless measurement for creation of the optoelectronic sensor working in dynamic conditions.
  • Властивості відкритої іч-оптопари лазерний діод— pin— фотодіод у фазометричних системах ближнього дальнометрування динамічного призначення 

   Ваксман, Юрій Федорович; Сантоній, В. І.; Будіянська, Людмила Михайлівна; Іванченко, І. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Розглянута залежність технічних характеристик оптико-електронного далекоміра (ОЕД) від властивостей елементів оптопари — випромінювача та фотоприймача. З ’ясовано взаємозв’язок між точністю вимірювання і нестабільністю ...
  • Властивості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n(Cd Se) в дальній ІЧ-області спектру 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Lepikh, Yaroslav I.; Ivanchenko, Iraida A.; Budiyanskaya, Ludmyla M.; Лепих, Ярослав Ильич; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Досліджено механізм виникнення чутливості надтонких плівок гетероструктур p(Pb1-xSnxSe) - n (Cd Se) з в дальній інфрачервоній (ІЧ) області спектру, який полягає в інжекції неосновних носіїв заряду з вузькозонного ...
  • Исследование влияния аэрозольных образований на работу оптико-локационных устройств 

   Сантоний, Владимир Иванович; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна; Сантоній, Володимир Іванович; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Santonii Volodymyr I.; Ivanchenko, Iraida O.; Budiianska, Liudmyla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Проведен сравнительный анализ взаимодействия оптического излучения с сосредоточенной преградой и аэрозольными образованиями естественного и искусственного происхождения. Приведены экспериментальные результаты воздействия ...
  • Кольородетектуючий фотоприймач на основі тонкоплівкового гетеропереходу p(Cu20 )— n(CdS) з регульованою спектрально-координатною чутливістю 

   Ваксман, Юрій Федорович; Будіянська, Людмила Михайлівна; Іванченко, І. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Розглянуті можливості сполучення кольоророзрізнення та спектрально-координатної чутливості в одному фотоприймальному пристрої. Описаний тонкоплівковий фотогетерорезистор (ФГР) з симетричною 3-шаровою структурою на основі ...