• Silicon nanopillars forming and covering by Zn and Ti oxides for solar energy applications and biosensorics 

   Brytavskyi, Ie. V.; Tereshchenko, Alla. V.; Myndrul, V. B.; Pavlenko, M. M.; Smyntyna, Valentyn A.; Бритавський, Євгеній Вікторович; Терещенко, Алла Володимирівна; Миндрул, В. Б.; Павленко, Миколай Миколайович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавский, Евгений Викторович; Терещенко, Алла Владимировна; Мындрул, В. Б.; Павленко, Николай Николаевич; Сминтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   The work is focused on technology and characterization issues of silicon pillar nanostructures in combination with metal oxides, such as ZnO and TiO2, for various applications in field of biosensor and solar energy. The ...
  • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

   Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євгеній Вікторович; Borschak, Vitaliy A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgeniy; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...