• Адсорбційна чутливість мікропоруватого кремнію та можливість керування її величиною в процесі вимірювань 

   Вашпанов, Юрій Олександрович; Сминтина, Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   В роботі представлені результати експериментальних досліджень електронних властивостей структур мікропоруватого кремнію та їх адсорбційної чутливості до полярних молекул аміаку при освітленні поверхні напівпровідника білим ...
  • Виконання програми комплексного обстеження екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря у 2003 році 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Медінець, Володимир Іванович; Сминтина, Валентин Андрійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Мединец, Владимир Иванович; Smyntyna, Valentyn A.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Medinets, Volodymyr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Розглянуто мету і основні завдання програми комплексного обстеження острову Зміїний і прилеглого шельфу Чорного моря. Коротко описані експедиції, які були проведені в 2003 році науковцями Одеського національного університету ...
  • Влияние примеси марганца на люминесценцию нанокристаллов CdS 

   Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, В. М.; Малушин, Николай Васильевич; Струц, Д. А.; Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, В. М.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, V. M.; Malushin, Nikolay V.; Struc, D. A.; Малушин, Миколай Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   В статье представлены результаты исследования люминесцентных свойств нанокрис- таллов CdS, легированных ионами Mn2+. Образцы получены в желатиновой матрице, средний размер нанокристаллов составлял 4 - 5 нм. На основании ...
  • Вплив домішок матричного розчину на розмір нанокристалів сульфіду кадмію, синтезованих по методу золь-гель технології 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Завезіон, Т. Ф.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, Valentyna M.; Zavezion, T. F.; Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, Валентина Михайловна; Завезион, Т. Ф. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Проведено дослідження оптичного поглинання і фотолюмінесценції нанокристалів сульф іду кадмію, вирощених методом золь-гель технології в харчовій та фотографічній желатинах. Показано, що при рівних умовах синтезу в харчовій ...
  • ВПЛИВ СКЛАДУ ПРЕКУРСОРУ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК ДВООКИСУ ОЛОВА 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Філевська, Людмила Миколаївна; Гріневич, Віктор Сергійович (Астропринт, 2008)
   В роботі представлені результати досліджень поверхневої морфології, оптичної густини та фотолюмінесценції тонких плівок SnO2. Плівки, що мають нанорозмір зерен ~10-15 нм були отримані з використанням полімерних матеріалів.
  • ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ 

   Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Малушин, Микола Васильович (Астропринт, 2005)
   При зменшенні розмірів напівпровідникових кристалів кількість атомів,які знаходяться на поверхні,суттєво збільшується.Результатом цього є зростаюча здатність наночастинок до адсорбції, іонного та атомного обміну і контактним ...
  • Вітальне слово 

   Сминтина, Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Шановні учасники конференції, наші дорогі гості, викладачі і студенти економіко-правового факультету! Дозвольте поздоровити вас з ювілеєм і побажати славних трудових звершень, успіхів і творчої наснаги!
  • ДЕГРАДАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ СЕНСОРІВ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Кулініч, О. А.; Глауберман, М. А. (Астропринт, 2008)
   На думку відомих фахівців, працюючих в провідних світових науково-виробничих підприємствах з виробництва елементів електронної техніки напівпровідниковий кремній, завдяки своїм електрофізичним, механічним та технологічним ...
  • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

   Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євгеній Вікторович; Borschak, Vitaliy A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgeniy; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...
  • Моделювання процесу струмопереносу в реальних структурах метал-кремній з бар’єром Шоткі 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Кулініч, О. А.; Глауберман, М. А.; Чемересюк, Г. Г.; Яцунский, І. Р.; Smyntyna, Valentyn A.; Kulinich, O. A.; Glauberman, M. A.; Chemeresuk, G. G.; Yaсunsky, I. R. (2005)
   В роботі на основі проведених за допомогою сучасних методів досліджень запропонована модель струмопереносу в реальних структурах метал-кремній в межах діодної та дрейфової теорій і основана на бар’єрних властивостях ...
  • Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах 

   Витер, Роман Витальевич; Гриневич, Виктор Сергеевич; Дойчо, Игорь Константинович; Малушин, Николай Васильевич; Сердега, Борис Кирилович; Скобеева, Валентина Михайловна; Смынтына, Валентин Андреевич; Терещенко, Алла Владимировна; Филевская, Людмила Николаевна; Вітер, Роман Віталійович; Гріневич, Віктор Сергійович; Дойчо, Ігор Костянтинович; Малушин, Микола Васильович; Сердега, Борис Кирилович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Терещенко, Алла Володимирівна; Філевська, Людмила Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они обладают в неравновесных условиях. Представленные материалы могут быть полезными для научных ...
  • Огляд досліджень екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря в 2003-2010 р.р. 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Медінець, Володимир Іванович; Smyntyna, Valentyn A.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Medinets, Volodymyr I. (Одесса - ИНВАЦ, 2010-10)
   На протязі 2003-2010 р.р. Одеський університет ім. І.І. Мечникова (ОНУ) виконував завдання «Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному ...
  • ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФIДУ КАДМIЮ У СТАБIЛIЗУЮЧИХ РОЗЧИНАХ 

   Воронцова, М.; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Vorontsova, M.; Skobieieva, V. M.; Smyntyna, Valentyn A. (2004)
   Одержано нанокристали сульфiду кадмiю, синтезованi у прозорих дiелектричних матри- цях.Експериментально дослiджено умови хімiчного синтезу нанокристалiв у розчинах рiзних дiелектричних середовищ.При температурах 300 K i ...
  • ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК Sn02, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ 

   Філевська, Людмила Миколаївна; Сминтина, Валентин Андрійович; Куталова, М. І. (Астропринт, 2005)
   Особливості двоокису олова,зокрема,такі як залежність електричного опору від складу навколишнього середовища,дозволяють широко використовувати цей матеріал в газовому аналізі.Його оптичні властивості визначають використання ...
  • Освіта — фактор державної безпеки України 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Сминтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Аналізуються проблеми діяльності державних вищих навчальних закладів, пропонуються шляхи розв’язання цих проблем на законодавчому рівні, обгрунтовується негативне ставлення до тенденцій роздержавлення системи освіти України.
  • Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газєтов, Євген Іванович; Smyntyna, Valentyn A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Сучков, Ігор Олександрович; ОНУ імені І. І. Мечникова; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-ге ...
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Буяновський, Андрій Олександрович; Морозов, Віталій Миколайович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, В. В.; Горбаньов, Юрій Михайлович; Шестопалов, Василь Олександрович; Сарест, Л. О.; Голубаєв, Олександр В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. ...
  • Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Smyntyna, Valentyn A.; Medinets, Volodymyr I.; Suchkov, Igor O. (Астропринт, 2008)
   Монографія присвячена особливостям екосистеми прибережних вод і прилеглого до о. Зміїного шельфу Чорного моря. Узагальнені матеріали геологічних, гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень, які були проведені ...
  • Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Владимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію ...
  • Острів Зміїний: екосистема прибережних вод 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Smyntyna, Valentyn A.; Medinets, Volodymyr I.; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії представляє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про основні характеристики екосистеми прибережних вод о. Зміїного. Головна увага приділялась оцінкам ...