• Signal relaxation in image sensor based on nonideal heterojunctions 

   Smyntyna, Valentyn A.; Borschak, V. A.; Balaban, A. P.; Смынтына, Валентин Андреевич; Борщак, Виталий Анатольевич; Балабан, А. П.; Сминтина, Валентин Андрійович; Борщак, Віталій Анатолійович; Балабан, А. П. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
   Nonequilibrium charge relaxation processes in the barrier zone of nonideal heterojunction have been studied. Sensor based on nonideal heterojunctions is capable of a rather long-term storage of a latent image even at ...
  • Silicon nanopillars forming and covering by Zn and Ti oxides for solar energy applications and biosensorics 

   Brytavskyi, Ie. V.; Tereshchenko, Alla. V.; Myndrul, V. B.; Pavlenko, M. M.; Smyntyna, Valentyn A.; Бритавський, Євгеній Вікторович; Терещенко, Алла Володимирівна; Миндрул, В. Б.; Павленко, Миколай Миколайович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавский, Евгений Викторович; Терещенко, Алла Владимировна; Мындрул, В. Б.; Павленко, Николай Николаевич; Сминтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   The work is focused on technology and characterization issues of silicon pillar nanostructures in combination with metal oxides, such as ZnO and TiO2, for various applications in field of biosensor and solar energy. The ...
  • The humidity and structuring additives influence on electrophysical characteristics of tin dioxide films 

   Chebanenko, Anatoliy P.; Filevska, Liudmyla M.; Smyntyna, Valentyn A.; Simanovich, N. S.; Grinevych, Viktor S.; Чебаненко, Анатолий Павлович; Филевская, Людмила Николаевна; Сминтына, Валентин Андреевич; Симанович, Н. С.; Чебаненко, Анатолiй Павлович; Філевська, Людмила Миколаївна; Сминтина, Валентин Андрійович; Сіманович, Н. С.; Гриневич, Виктор Сергеевич; Гріневич, Віктор Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   The structuring additive concentration and humidity influence on the electrophysical properties of tin dioxide films was studied. The growth of SnО2 films interelectrode resistance with the growth of polyvinyl acetate ...
  • TiO2-PORPHYRIN NANOSTRUCTURES FOR AMINO ACID DETECTION 

   Tereshchenko, A.; Viter, R.; Konup, I.; Ivanitsa, V. A.; Geveliuk, S.; Ishkov, Yu.; Smyntyna, V.; Терещенко, А.; Витер, P.; Конуп, И.; Иваница, Владимир Алексеевич; Гевелюк, С.; Ишков, Ю.; Смынтына, Валентин Андреевич; Вітер, P.; Конуп, І.; Іваниця, Володимир Олексійович; Ішков, Ю.; Сминтина, Валентин Андрійович (Одесский национальный университете имени И. И. Мечникова, 2013)
   A novel optical sensor based on TiO2 nanoparticles for Valine (one of the twenty standard amino acids within proteins) detection has been developed. In the presented work, commercial TiO2nanoparticles (Sigma Aldrich, ...
  • Адсорбційна чутливість мікропоруватого кремнію та можливість керування її величиною в процесі вимірювань 

   Вашпанов, Юрій Олександрович; Сминтина, Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   В роботі представлені результати експериментальних досліджень електронних властивостей структур мікропоруватого кремнію та їх адсорбційної чутливості до полярних молекул аміаку при освітленні поверхні напівпровідника білим ...
  • Виконання програми комплексного обстеження екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря у 2003 році 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Медінець, В. І.; Сминтина, Валентин Андрійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Мединец, В. И.; Smyntyna, Valentyn A.; Ivanitsa, Volodymyr A.; Medinets, V. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Розглянуто мету і основні завдання програми комплексного обстеження острову Зміїний і прилеглого шельфу Чорного моря. Коротко описані експедиції, які були проведені в 2003 році науковцями Одеського національного університету ...
  • Влияние примеси марганца на люминесценцию нанокристаллов CdS 

   Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, В. М.; Малушин, Николай Васильевич; Струц, Д. А.; Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, В. М.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, V. M.; Malushin, Nikolay V.; Struc, D. A.; Малушин, Миколай Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   В статье представлены результаты исследования люминесцентных свойств нанокрис- таллов CdS, легированных ионами Mn2+. Образцы получены в желатиновой матрице, средний размер нанокристаллов составлял 4 - 5 нм. На основании ...
  • Вплив домішок матричного розчину на розмір нанокристалів сульфіду кадмію, синтезованих по методу золь-гель технології 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Завезіон, Т. Ф.; Smyntyna, Valentin A.; Skobeeva, Valentyna M.; Zavezion, T. F.; Смынтына, Валентин Андреевич; Скобеева, Валентина Михайловна; Завезион, Т. Ф. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Проведено дослідження оптичного поглинання і фотолюмінесценції нанокристалів сульф іду кадмію, вирощених методом золь-гель технології в харчовій та фотографічній желатинах. Показано, що при рівних умовах синтезу в харчовій ...
  • Вітальне слово 

   Сминтина, Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Шановні учасники конференції, наші дорогі гості, викладачі і студенти економіко-правового факультету! Дозвольте поздоровити вас з ювілеєм і побажати славних трудових звершень, успіхів і творчої наснаги!
  • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

   Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євгеній Вікторович; Borschak, Vitaliy A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgeniy; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...
  • Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах 

   Витер, Роман Витальевич; Гриневич, Виктор Сергеевич; Дойчо, Игорь Константинович; Малушин, Николай Васильевич; Сердега, Борис Кирилович; Скобеева, Валентина Михайловна; Смынтына, Валентин Андреевич; Терещенко, Алла Владимировна; Филевская, Людмила Николаевна; Вітер, Роман Віталійович; Гріневич, Віктор Сергійович; Дойчо, Ігор Костянтинович; Малушин, Микола Васильович; Сердега, Борис Кирилович; Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Терещенко, Алла Володимирівна; Філєвська, Людмила Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они обладают в неравновесных условиях. Представленные материалы могут быть полезными для научных ...
  • Огляд досліджень екосистем острову Зміїний та прилеглого шельфу Чорного моря в 2003-2010 р.р. 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Медінець, В. І.; Smyntyna, V. A.; Ivanytsia, V. O.; Medinets, V. I. (Одесса - ИНВАЦ, 2010-10)
   На протязі 2003-2010 р.р. Одеський університет ім. І.І. Мечникова (ОНУ) виконував завдання «Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному ...
  • Освіта — фактор державної безпеки України 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Сминтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Аналізуються проблеми діяльності державних вищих навчальних закладів, пропонуються шляхи розв’язання цих проблем на законодавчому рівні, обгрунтовується негативне ставлення до тенденцій роздержавлення системи освіти України.
  • Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Smyntyna, Valentin A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Сучков, Ігор Олександрович; ОНУ імені І.І. Мечникова; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-ге ...
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Буяновський, Андрій Олександрович; Морозов, Віталій Миколайович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, В. В.; Горбаньов, Юрій Михайлович; Шестопалов, Василь Олександрович; Сарест, Л. О.; Голубаєв, Олександр В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. ...
  • Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Владимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію ...
  • Отримання та властивості тонких наноструктурованих плівок двоокису олова 

   Філевська, Людмила Миколаївна; Сминтина, Валентин Андрійович; Анісімов, Ю. М.; Гріневич, Віктор Сергійович; Савін, Сергій Миколайович; Боровська, Т. В.; Filevska, Liudmila M.; Smyntyna, Valentin A.; Anisimov, Yu. M.; Hrynevych, Vyktor S.; Savin, Sergij M.; Borovska, T. V. (2005)
   Проведено електрофізичні та оптичні дослідження плівок наноструктурованого двоокису олова, отриманих з використанням полімерних матеріалів золь-гель методом. Виявлена люмінесценція у видимій області (577 нм і 642 нм), що ...
  • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи 

   Лепіх, Ярослав Ілліч; Литовченко, Володимир Григорович; Сминтина, Валентин Андрійович; Lepikh, Yaroslav I.; Litovchenko, Volodymyr G.; Smyntyna, Valentyn A.; Лепих, Ярослав Ильич; Литовченко, Владимир Григорьевич; Смынтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Зроблено короткий огляд і аналіз матеріалів основних пленарних і секційних доповідей, зроблених провідними вченими на 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, в яких ...
  • Становлення сенсорики в Одеському університеті 

   Сминтина, Валентин Андрійович (Астропринт, 2015)
   Витоки напрямку сенсорика спостерігаються у роботах професора Е. А. Кирилова. Результати досліджень оптичних і фотоелектричних властивостей напівпровідників А2В6 отримані під керівництвом професора В. В. Сердюка. На сучасному ...
  • Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у напівпровідниках 

   Сминтина, Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   У підручнику аналізуються фотоелектронні та фотоелектричні процеси і явища у напівпровідниках, розглядаються їх моделі, характеристики і параметри. Приділяється увага аналітичному опису процесів та експериментальним ...