Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ
 • Метаболізм рибофлавіну до його коферментних форм в тканинах щурів різного віку 

  Грабчак, Ольга Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  З віком вже в звичайних умовах життєдіяльності організму мобілізуються резерви посилення енергетичних процесів і використання можливостей пристосування енергетики до постійно мінливих умов існування. В кінцевому підсумку ...
 • Програмно-методичне забезпечення учбового процесу по кредитно-модульній системі 

  Станков, Костянтин Дмитрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  При видачі завдання для студентів викладачу необхідно скласти різні варіанти без повторювань, обрати вірні параметри та границі функції і провести аналіз створених варіантів на можливість їх правильного рішення. Проведення ...
 • Концепт "честь" в "Повести о славном Касперле и пригожей Аннерль" К. Брентано 

  Мусий, Валентина Борисовна; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentyna B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Автор исследует роль слова "честь" в повести Брентано и приходит к выводу, что оно может рассматриваться как концепт, поскольку это понятие является той структурной единицей ментальности, которая формирует поведение и ...
 • Особенности синтактики поэтического текста (на материале английского языка) 

  Морозова, Ирина Борисовна; Морозова, Ірина Борисівна; Morozova, Iryna B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  В статье рассматриваются вопросы синтаксической организации современной англоязычной поэзии. Когнитивная структура поэтического текста представляет собой довольно развитое иерархическое образование. Делается вывод о том, ...
 • Оцінка ролі факторів ризику розвитку анемії у дітей різного віку 

  Гаман, Людмила Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У всьому світі проблема залізодефіцитної анемії (ЗДА) є однією з актуальних в сучасній педіатрії. Доведено, що залізодефіцитна анемія приводить до поразки багатьох органів і систем, зниженню захисних сил організму і є ...

View more