Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі 

  Ємел’янов, Є.О.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Міжнародний товарообмін, за умов інформаційної економіки, набув ознак завершальної, результуючої фази інтернаціонально усуспільнених відтворювальних циклів і, з функціональної точки зору, виступає динамізуючим елементом ...
 • Напрями удосконалення зовнішньоторговельної політики в умовах України 

  Заславська, Н. В.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проведене економетричне дослідження доводить важливість проведення певних заходів макроекономічної політики задля отримання максимальних переваг від міжнародної торгівлі, виходячи із емпірично визначених механізмів впливу ...
 • Шляхи інтенсифікації торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації 

  Ніколаєв, Юрій Олегович; Глчян, К. Л. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Інтенсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах поступового розвитку українського турпродукту безпосередньо пов’язана з глобалізаційними економічними тенденціями щодо процесу інтеграції між ...
 • Регулювання торгівлі послугами в умовах глобалізації 

  Ніколаєв, Юрій Олегович; Боцян, Н. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Регулювання міжнародної торгівлі послугами має певну специфіку. Це пов'язане з тим, що послуги, що відрізняються крайньою різноманітністю форм і змісту, створюють єдиний ринок, якому не властиві загальні риси, але властиві ...
 • Динаміка образу Еркюля Пуаро в системі персонажів романів А. Крісті 

  Мальована, Євгенія (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Пропоноване дослідження проводиться у напрямку, що інтенсивно розвивається у галузі мовознавства, - лінгвістики тексту. Один з напрямків цієї науки пов'язаний з дослідженням категоріального базису тексту, а також з ...

View more