Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Правовий статус відповідача в господарському процесі 

  Дімітрова, Оксана Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  У розбудові України як демократичної правової держави визначна роль належить судовій владі, на яку Конституцією України покладено здійснення правосуддя з усіх правовідносин, що виникають у державі. Сучасний політичний і ...
 • Правовий статус нотаріуса в Україні 

  Дергунова, Ольга Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Інститут нотаріату в правовій державі історично покликаний займати важливе місце в забезпеченні режиму законності й правопорядку. Інститут нотаріату, як несудова форма захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів, ...
 • Європейський Союз: становлення і етапи розвитку 

  Боячко, Дмитро Ігорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Процеси європейської інтеграції, що розпочалися у Західній Європі після Другої світової війни, мають давню й багату передісторію. Потреба єднання європейських народів та держав як головний засіб подолання конфліктів та ...
 • Істотні умови арбітражної угоди 

  Ячменська, Мар'яна Михайлівна; Стрельцова, Євдокія Джонівна (2019)
  За сучасного стану ринкових відносин спостерігається тенденція надання учасниками міжнародного комерційного обороту переваги вирішення спору, що виник або виникне в майбутньому, шляхом звернення до міжнародного комерційного ...
 • Правовой статус парламентариев в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) 

  Деребчинская, Юлия Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  На современном сложном этапе развития страны, реализации задач по усовершенствованию системы государственного управления, с учетом изменений Конституции Украины, а возможно и принятия новой Конституции в скором будущем, ...

View more