Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Літопис подій 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  До 100-річчя Григорія Андрійовича В’язовського Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра теорії літератури та компаративістики 4–5 квітня ...
 • Про життєвий і науково-творчий портрет Григорія В’язовського 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Василь Григорович Полтавчук — кандидат філологічних наук, в минулому — доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету, автор слів Гімну філологічного факультету (автор мелодії — ...
 • Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії 

  Буренкова, Катерина Вікторівна; Буренкова, Екатерина Викторовна; Burenkova, Kateryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Стрімке збільшення потоку навчальної інформації, радикальні соціально-економічні, науково-технічні перетворення і концептуальні зміни в структурі та змісті науки зумовили необхідність модернізації освіти. Успішність ...
 • Органолептичні показники якості води 

  Перлова, Ольга Вікторівна; Перлова, Наталія О.; Перлова, Ольга Викторовна; Perlova, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Нормування якості води полягає у встановленні для води в окремому водному об’єкті сукупності допустимих значень показни- ків її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечується здоров’я населення, сприятливі ...
 • Інонаціональні інтер’єри доби середньовіччя в художньому просторі українських романістів 

  Мізінкіна, Олена Олексіївна; Мизинкина, Елена Алексеевна; Mizinkina, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проблему інтер’єру в літературі розглянуто на матеріалах української історичної романістики. Оскільки в таких текстах відтворено чимало фактів історії, то звернуто увагу і на наявність «чужих», інонаціональних описів ...

Просмотреть больше